Del |

DREAMING - elDeRly-friEndly Alarm handling and MonitorING

 

Hovedformålet med DREAMING (elDeRly-friEndly Alarm handling and MonitorING) projektet er at give de ældre borgere mulighed til at være hjemme så længe deres fysiske og mentale tilstand tillader dette. Projektet benytter flere indfaldsvinkler for at gøre dette muligt, herunder et avanceret monitoreringssystem der overvåger hjemmet, helseparametre, lokalisation og et specielt ældrevenligt videokonferencesystem. Da teknologi ikke alene kan understøtte alle funktioner hos den ældre er der fokus også på ikke-teknologiske tiltag som f.eks. besøg fra hjemmehjælp, madudlevering, hjælp til rengøring osv.

Primære outcome måles med SF-36 spørgeskema sammen med en rekke sekundære outcomes bl.a. hospitalsindlæggelser, hoftefrakturer, fald i hjemmet mm. Omkring 300 ældre vil deltage. Projektet startet i maj 2009, og estimeres at løbe til december 2011.  

Projektet er et EU konsortium med deltagere fra flere lande, herunder deltager Langeland kommune og Region Syddanmark fra Danmark.