Del |

Content about Virtuelle Hospital

April 2, 2012

To oversigtsartikler om telemedicinsk KOL-behandling præsenteres i Ugeskrift for Læger.

Et af tidens buzz-words er telemedicin. Forskningen på feltet er imidlertid sparsom, men i det kommende nummer af Ugeskrift for Læger  (Red.anm. Ugeskriftet  174/14, 2 april 2012)- er der to indlæg om emnet – begge vedrørende KOL-patienter.

En oversigtsartikel med Anna Svarre Jakobsen fra Telemedicinsk Forskningsenhed på Frederiksberg Hospital som hovedforfatter er en gennemgang af ni eksisterende studier.

December 15, 2010

Mandag besøgte indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Det Virtuelle Hospital på Frederiksberg, som behandler patienter med telemedicin. Han mente, det var som at få et kig ind i fremtiden.

”Det er vel ligesom at skype?” spørger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, mens han sætter sig foran computerskærmen.
”Ja, lige nøjagtigt”, siger Steffen Hogg Christensen, der er projektsygeplejerske, mens han hjælper ministeren med at tage headset på.

December 10, 2010

På mandag den 13.december besøger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Det Virtuelle Hospital på Frederiksberg Hospital, som arbejder med telemedicinsk behandling. Efter nytår bliver der for første gang indført nye takster på telemedicin og e-mail-konsultationer, så disse behandlingsformer bliver takseret på lige fod med et besøg på hospitalet.

”Det Virtuelle Hospital” på Frederiksberg Hospital har lykkedes med at forkorte indlæggelses-tiden for patienter med KOL fra cirka seks dage per indlæggelse til cirka to dage ved hjælp af telemedicin. På mandag den 13. december besøger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder afdelingen.

November 7, 2010

Patientforeninger er vilde med fjernbehandling af syge og kræver en national plan på området. Inge Olsen har været indlagt i eget hjem i 11 dage med en alvorlig lungesygdom. Hun kalder oplevelsen "helt fantastisk"

Da Inge Olsen i august fik heftig lungebetændelse og kastede op i flere døgn, fordi hun ikke kunne tåle sin penicillin, blev hun indlagt. Men i de 11 dage, behandlingen varede, sov hun i sin egen seng, og den daglige stuegang foregik i hendes arbejdsværelse.

October 5, 2010

Hospitaler skal være for kritisk syge- og problempatienter, mens kroniske patienter kan behandles i hjemmet via telemedicin. Sådan skitserer forskningsleder Klaus Phanareth i grove træk fremtidens hospitaler. I Skejby lytter man.

Hospitaler skal være for kritisk syge- og problempatienter, mens kroniske patienter kan behandles i hjemmet via telemedicin. Sådan skitserer forskningsleder Klaus Phanareth i grove træk fremtidens hospitaler. I Skejby lytter man.

I første omgang fjerner vi ordene hospital og sygehus fra det danske ordforråd. Dernæst skrinlægger vi alle tanker om, at fremtidens hospitaler er mastodontsiloer med plads til adskillige tusinde sengepladser. Og slutteligt indfører vi ordet e-pital.

September 10, 2010

Svend Erik Madsen har kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL. Han er netop blevet indlagt med en forværring af sin sygdom – men i sin egen stue hjemme (udlagt) i lejligheden på Frederiksberg.

 

June 12, 2010

40 mia. kr. skal over de kommende 10-15 år opgradere det danske hospitalsvæsen med 20 store sygehuse. Men er det nødvendigt med store sygehusenheder, spækket med sengepladser og håndskrevne journaler?

 

June 11, 2010

Frederiksberg Hospital har netop sendt de første patienter hjem med en hospitalskuffert. Den største udfordring har været at sikre en stabil bredbåndsforbindelse mellem hospital og patientens hjem.

Frederiksberg Hospital står foran det store gennembrud med telemedicin. Klaus Phanareth, der har arbejdet med telemedicin i otte år, har netop sendt de første patienter med rygerlunger (KOL) hjem. Ikke fordi de var udskrevet, men fordi en "hospitalkuffert" med udstyr gør det muligt med en "hjemmeindlæggelse".