Del |

Content about Videokonferencer

March 8, 2012

Der er ofte en tendens til at opfatte videosamtaler som en mellemting mellem telefonsamtalen og face-to-face samtalen. Denne opfattelse kan let medføre, at man overser nogle af styrkerne og svaghederne ved videosamtalen.

I en telefonsamtale gør vi kun brug af én sans – hørelsen. I en face-to-face-samtale bruger vi derimod flere sanser til at skabe os et sammenhængende billede af, hvad vores samtalepartner prøver at udtrykke. Det er vi vant til, og vi har nogle helt faste forestillinger om, hvad enkelte ansigtsudtryk, kropsbevægelser, lugte og berøringer betyder i sammenhæng med det, der bliver udtalt.

March 11, 2011

Hjemmemonitorering i Langeland kommune.

 

February 18, 2011

Teknologi og yderst velkoordineret mødedisciplin er nogle af de midler, det sygeplejefaglige personale har taget til sig på Rygcenter Syddanmark. Mest pga. den vigtige faglige sparring, men også som en måde at skabe fællesskab mellem de teams, der dagligt er spredt på fire geografiske enheder.

Misforståelser synes næsten uomgængelige. Fire lokalteams, der ikke tidligere har arbejdet sammen, og som stadig bor på hver sin matrikel, skal nu skabe ét rygcenter selv på fysisk afstand. Den kulturelle bagage er forskellig. Man taler, gestikulerer og agerer forskelligt, og dét i sig selv er en vigtig erkendelse, når man afholder telemedicinske konferencer.

December 7, 2010

Skype har udviklet en skræddersyet version af sin telefoni-software til FN's flygtninge-højkommissariat UNHCR. Den normale version af Skype kræver for meget båndbredde, mener FN, og derfor har Skype skabt den nye udgave som kører på selv meget langsomme forbindelser.

Den skal nu bruges af nødhjælpsarbejdere i 120 af verdens brændpunkter til at ringe hjem til deres familier. I dag skal FN-medarbejderne selv betale for personlige opkald og der er kun begrænset adgang til telefoner.

July 19, 2010

En psykiater, der sidder i København, kan sagtens hjælpe en patient, der befinder sig i den anden ende af landet. Det er idéen i et projekt, der giver etniske minoriteter i yderområderne mulighed for behandling på modersmål. 

Flygtninge og indvandrere i yderområderne får mulighed for psykiatrisk hjælp på modersmålet via video. Indenrigs- og sundhedsministeriet støtter med en million. 

En psykiater, der sidder i København, kan sagtens hjælpe en patient, der befinder sig i den anden ende af landet. Det er idéen i et projekt, der giver etniske minoriteter i yderområderne mulighed for behandling på modersmål. 

June 11, 2010

På Svendborg Sygehus har overlæge Kenneth Egstrup i ca. et år planlagt virtuel stuegang i hjemmet for patienter med hjertesvigt. Tanken er, at patienten bliver stabiliseret på sygehuset og sendt hjem inden for to-tre døgn med en patientkuffert.

På Frederiksberg Hospital blev den første rygerlungepatient i sidste måned sendt hjem med et 'hjemmehospital' med udstyr, der gjorde en hjemmeindlæggelse - eller 'udlæggelse' - mulig. Efter en grundig undersøgelse på hospitalet og vurdering af stabiliteten gik der nøjagtig 27 minutter fra patienten forlod hospitalet, til udstyret stod klar til virtuel stuegang i hjemmet.

June 2, 2010

»Vi er presset ud i en situation, hvor udsigterne for at få nok sundhedspersonale er så dyster, at vi er tvunget til at bruge telemedicin. Men hidtil har vi manglet en samlet strategi, så der skal tænkes kreativt,« siger Lars Hulbæk fra MedCom.

Telemedicin har hidtil været et forholdsvis fremmed begreb i Danmark. Nu har pressede budgetter imidlertid givet fjernmedicinsk behandling en central placering som arbejdskraftbesparende metode.

Derfor har den fællesoffentlige projektorganisation MedCom udarbejdet en udredning for ABT-fonden, der skal sætte lys på de muligheder og udfordringer, telemedicin kan give danskerne.

November 27, 2006

For at sikre en god heling af de tre fodsår skal han til konsultation fire gange ugentligt, men da han har en mobiltelefon med videodialog, blev det hurtigt besluttet, at tre af de fi re ugentlige konsultationer kan foregå hjemme hos Henrik Dokkedal. 

I en lejlighed midt i Grenå har 33-årige Henrik Dokkedal netop fået besøg af hjemmesygeplejerske Pia Jensen fra Plejecenter Violskrænten. Om få minutter ringer 1. reservelæge Niels Ejskjær og sårsygeplejerske Lone Vesterskov fra Center for Den Diabetiske Fod på Århus Sygehus til Henrik Dokkedals røde mobiltelefon. Det er nemlig tid til dagens videokonsultation.