Del |

Content about Telebaserede it-løsninger

May 11, 2011

NemSMS imødekommer mange patienters ønske om at få reminder om aftaler med hospitalet.

NemSMS går – som navnet mere end antyder – ud på, at de patienter, som er tilmeldt ordningen, modtager en sms, der minder dem om aftaler.

Får en sms om aftaler på hospitalet
Region Hovedstaden er nu gået i gang med at implementere NemSMS, så patienter, der er tilmeldt ordningen, får en sms, der minder dem om, at de f.eks. har en tid hos jordemoderen, at de skal til en forundersøgelse eller skal til en rutinekontrol på hospitalet.

May 2, 2011

Folketingets sundhedsudvalg seminaret  den 3. marts 2010

Teknologirådet afholdt i samarbejde med Folketingets sundhedsudvalg seminaret "Sammenhæng i sundhedsvæsenet - kan IT gøre en forskel?" den 3. marts 2010. Podcast fra alle mundtlige oplæg og powerpointpræsentationer fra de oplægsholdere, som benyttede det, findes på link nedenfor.

July 20, 2010

Projektet Det Borgernære Hospital har på ti måneder skabt tre telebaserede it-løsninger, der sikrer, at fremtidens patient på trods af knaphed på behandlere får den rette information og behandling på rette tid og sted.

Tre nye IT-løsninger gør det muligt for fremtidens patient at deltage aktivt i sit behandlingsforløb uden at skulle møde op på hospitalet. Udviklerne bag er både patienter og behandlere. IT-løsningerne kan blive en del af svaret på udfordringerne i debatten om Udkantsdanmark og det stigende antal kronikere.

Hvordan kunne danske patienter egentlig godt tænke sig at blive behandlet og samarbejde med hospitalet? Det var startskuddet for Det Borgernære Hospital.