Del |

Content about Supersygehuse

June 15, 2012

De første resultater fra det britiske Whole System Demonstrator Programme (WSD) rokker seriøst ved den 41,4 milliarder kroner store sygehussatsning i Danmark.

Det konkluderer en række danske aktører på sundhedsområdet på baggrund af en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra det britiske sundhedsministerium. Ifølge ministeriet kan it- og telemedicinske løsninger reducere antallet af dødsfald hos kronikere med f.eks. KOL, diabetes eller hjerteinsufficiens med op til 45 pct.

May 4, 2011

Lancerer 11 fælles pejlemærker for videndeling i sygehusbyggeriet.

Regionerne har netop defineret 11 pejlemærker for en fælles indsats. Flere fælles indsatser om sygehusbyggeri bliver sat i gang i løbet af sommeren.

November 8, 2010

Bertel Haarder fortæller om sit besøge hos nogle af verdens bedste hospitaler og sundhedseksperter på den anden side af Atlanten.

af Bertel Haarder, indenrigs- og sundhedsminister,  bragt i Ugeskrift for Læger 8. november 2010.

Det var spændende i sidste uge at besøge nogle af verdens bedste hospitaler og sundhedseksperter på den anden side af Atlanten – ikke mindst set i lyset af, at vi i Danmark står foran historisk store investeringer i nye sygehuse.

Jeg besøgte elitehospitalet Partners Health Care i Boston, der har et patientgrundlag svarende til Danmarks befolkning.

August 23, 2010

Der kan være flere penge på vej til byggeri af nye og moderniseringen af eksisterende sygehuse end de 40 milliarder kroner, regeringen har afsat. Private virksomheder er nemlig parate til at investerere store summer i blandt andet medico-teknisk udstyr, vurderer Dansk Industri, der opfordrer til at åbne op for private investorer.

Der kan være flere penge på vej til byggeri af nye og moderniseringen af eksisterende sygehuse end de 40 milliarder kroner, regeringen har afsat.

Private virksomheder er nemlig parate til at investerere store summer i blandt andet medico-teknisk udstyr, vurderer Dansk Industri, der opfordrer til at åbne op for private investorer.

June 12, 2010

40 mia. kr. skal over de kommende 10-15 år opgradere det danske hospitalsvæsen med 20 store sygehuse. Men er det nødvendigt med store sygehusenheder, spækket med sengepladser og håndskrevne journaler?

 

June 11, 2010

Det er problematisk, at telemedicin slet ikke er tænkt ind i de nye sygehusplaner. Telemedicin vil være langt mere anvendeligt, når supersiloerne står færdig, og derfor bør de dimensioneres anderledes, mener Klaus Phanareth, formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. 

Det er spild af penge at bygge 5 nye supersygehuse og 15 andre mindre sygehuse over de kommende 10-15 år. Knap hver tredje af landets 16.000 sengepladser, fraregnet psykiatrien, kan slet og ret fjernes, hvis regionerne i højere grad vil benytte sig mere af moderne behandlingsteknologi, end de gør i dag. Det viser en ny beregning.