Del |

Content about Region Hovedstaden

April 18, 2012

Behandlingen vil i de kommende år bevæge sig uden for sygehusenes matrikler og møde patienten enten i lokalmiljøet eller helt hjemme i dagligstuen mener Danske Regioners formand Bent Hansen (S).

Sygehuset på cykel og den trådløse læge. Behandlingen vil i de kommende år bevæge sig uden for sygehusenes matrikler og møde patienten enten i lokalmiljøet eller helt hjemme i dagligstuen. Sådan tegnede Danske Regioners formand, Bent Hansen (S), fremtiden i går på regionernes årsmøde i Nyborg, hvor han samtidig bød kommunerne op til samarbejde om den nære sundhed.

Fælles forståelse

August 14, 2011

I næste uge åbner et nyt center på Herlev Hospital, der skal specialisere læger i at styre robotter i operationer.

I næste uge åbner et nyt center på Herlev Hospital, der skal specialisere læger i at styre robotter i operationer. Dette center er et led i Regi­on Ho­vedstadens kræftplan og skal arbejde med videndeling, uddannelse og færdighedstræning af danske og udenlandske kirurgiske centre.

May 11, 2011

NemSMS imødekommer mange patienters ønske om at få reminder om aftaler med hospitalet.

NemSMS går – som navnet mere end antyder – ud på, at de patienter, som er tilmeldt ordningen, modtager en sms, der minder dem om aftaler.

Får en sms om aftaler på hospitalet
Region Hovedstaden er nu gået i gang med at implementere NemSMS, så patienter, der er tilmeldt ordningen, får en sms, der minder dem om, at de f.eks. har en tid hos jordemoderen, at de skal til en forundersøgelse eller skal til en rutinekontrol på hospitalet.

May 1, 2011

Nyt elektronisk EKG system på Gentofte gør det muligt at dele EKG'er med andre hospitaler.

Gentofte Hospital har sammen med Klinisk biokemisk afdeling og hospitalets it-afdeling som det første hospital i Danmark haft held med at udvikle en elektronisk EKG-journal.

December 15, 2010

Mandag besøgte indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Det Virtuelle Hospital på Frederiksberg, som behandler patienter med telemedicin. Han mente, det var som at få et kig ind i fremtiden.

”Det er vel ligesom at skype?” spørger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, mens han sætter sig foran computerskærmen.
”Ja, lige nøjagtigt”, siger Steffen Hogg Christensen, der er projektsygeplejerske, mens han hjælper ministeren med at tage headset på.

November 24, 2010

Så er den første teletolkning fra almen praksis i Region Hovedstaden foretaget. Til nu har teletolkning været mest udbredt i Region Syd.

Så er den første teletolkning fra almen praksis i Region Hovedstaden foretaget. Alt gik efter planen, og alt virkede perfekt. Tolkningen foregik på portugisisk fra tolkebureauet i Århus. 

Patienten var meget tilfreds med forløbet. Lægen var også meget tilfreds, men skal lige vænne sig til den nye måde at arbejde med en tolk på.

November 13, 2010

Region Hovedstaden har afsat 175 millioner kroner af til en forstærket indsats for kronisk syge borgere til og med år 2012. 

Kronisk syge får bedre behandlingsmuligheder de kommende år.

Region Hovedstaden har nemlig sat 175 millioner kroner af til en forstærket indsats for kronisk syge borgere til og med år 2012.

Rygerlunger og skeletlidelser er blandt de sygdomme, der skal behandles mere for.

Det sker blandt andet ved at satse mere på brug af computere via telemedicin, men også planer om mere uddannelse til ansatte i kommunen og på sygehuset kan komme kronisk syge bornholmere til gode.

November 7, 2010

Regionerne igangsætter nu arbejdet med en ny telemedicinsk strategi. Arbejdet blev præsenteret den 5. november 2010 på årsmødet i Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. Regionernes Sundheds-it (RSI) understøtter arbejdet på tværs af de fem regioner

Anne V. Kristensen, næstformand i Danske Regioners Sundhedsudvalg, glæder sig over at kræfterne nu samles om at finde og udbrede de bedste telemedicinske løsninger til alle regioner.

- Vi har set en række gode forsøg ude på enkelte afdelinger. Nu er det tid til afprøve løsningerne i stor skala, så vi kan få telemedicin udbredt til gavn for patienterne i hele landet, siger Anne V. Kristensen.

November 5, 2010

Danmark er verdensførende, når det kommer til at fjernbehandle patienter. USA lader sig inspirere af den danske model

Diabetikere måler selv deres blodsukker og følger sygdommen via et computersystem. En robot i Århus opererer mænd for prostatakræft og vil snart kunne betjenes af læger langt væk. Og patienter med rygerlunger bliver indlagt hjemme uden at tilbringe tid på hospitalet.

Sådan ser det ud i dag, hvor mange patienter selv tager de relevante prøver og kommunikere med lægen gennem elektroniske hjælpemidler i stedet for at have fysisk kontakt.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

September 3, 2010

Dansk Erhverv sætter i dag fokus på telemedicin på en konference, som kan være med til at løse nogle af de udfordringer, sygehusene står overfor.

Sygehusene står over for store udfordringer. Der skal leveres bedre service og kvalitet til borgerne og gerne for færre ressourcer. Samtidigt er vi klar over, at vores ønske om stigende velfærd kræver, at vi skaber ny vækst i erhvervslivet. 

Dansk Erhverv sætter i dag fokus på telemedicin på en konference, som kan være med til at løse nogle af de udfordringer, sygehusene står overfor.

June 7, 2010

Telemedicin, dvs. sundhedsydelser leveret over afstand ved hjælp af teknologi, vil fremover få et større fokus end hidtil. Det fremgår af den aftale om sundheds-it, som regeringen og Danske Regioner fremlagde i weekenden.

Telemedicin, dvs. sundhedsydelser leveret over afstand ved hjælp af teknologi, vil fremover få et større fokus end hidtil. Det fremgår af den aftale om sundheds-it, som regeringen og Danske Regioner fremlagde i weekenden.