Del |

Content about Odense Universitetshospital (OUH)

October 15, 2011

Klare muligheder for at flere med muskelsvind kan få stillet mere eksakte diagnoser ved at bruge telemedicin. 

Telemedicin hedder det, når læger, forskere eller andre eksperter benytter nye medier, såsom Skype til at undersøge patienter eller udveksle erfaringer.
I forbindelse med RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds (RCFM) årlige Brickless Konference, hvor eksperter fra hele verden er samlet for at udveksle viden om blandt andet muskelsvinddiagnosen Kongenit Muskel Dystrofi (KMD), stod RCFM for en telemedicinsk konference.