Del |

Content about KOL

August 14, 2012

Langt flere patienter skal have lægehjælp via pc'en ifølge ny plan. Patientforening er bekymret.

Klik istedet for kø! Sådan ser regeringen, kommunerne og regionerne fordelene for landets patienter, når de i stedet for at møde op og vente på hospitalet kan klikke sig til lægehjælp hjemme i sofaen – via computeren.

July 11, 2012

De første bachelorer i IT og Sundhed springer ud fra Københavns Universitet i disse dage. Studerende Astrid Karnøe Knudsen og Anna Rønne Vang på har i deres bachelorprojekt sat fokus på brug af tablets til KOL-patienter.

De første bachelorer i IT og Sundhed springer ud i disse dage. Studerende Astrid Karnøe Knudsen og Anna Rønne Vang sætter i deres netop overståede bachelorprojekt fokus på brug af tablets til KOL-patienter med henblik på selvtest og hjemmemonitorering. I projektet har de foretaget kvalitative interviews blandt københavnske KOL-patienter med adgang til nye it-hjælpemidler.

June 15, 2012

De første resultater fra det britiske Whole System Demonstrator Programme (WSD) rokker seriøst ved den 41,4 milliarder kroner store sygehussatsning i Danmark.

Det konkluderer en række danske aktører på sundhedsområdet på baggrund af en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra det britiske sundhedsministerium. Ifølge ministeriet kan it- og telemedicinske løsninger reducere antallet af dødsfald hos kronikere med f.eks. KOL, diabetes eller hjerteinsufficiens med op til 45 pct.

June 6, 2012

Teknologisk Institut har lavet undersøgelse for Ældre Sagen der er baseret på længere interview med KOL- eller diabetespatienter mellem 64 år og 86 år.

 

Det viser en undersøgelse af ældres erfaringer med telemedicin, som Teknologisk Institut har lavet for Ældre Sagen. Undersøgelsen baserer sig på længere interview med ni KOL- eller diabetespatienter mellem 64 år og 86 år, som alle har erfaringer med at benytte telemedicin. 

Bjarne Hastrup, direktør for Ældre Sagen, mener, at undersøgelsen giver bedre overblik over et udækket område. 

May 1, 2012

Telemedicin forventes at reducere antallet af ambulante besøg og indlæggelser, at skabe sammenhæng i patientforløbet samt at understøtte patienters aktive inddragelse i eget behandlingsforløb

CAST gennemfører forskningsbaserede projekter, udredninger og analyser inden for sundhedsøkonomi, MTV og sundhedstjenesteforskning generelt i samarbejde med offentlige og private partnere. 

April 2, 2012

To oversigtsartikler om telemedicinsk KOL-behandling præsenteres i Ugeskrift for Læger.

Et af tidens buzz-words er telemedicin. Forskningen på feltet er imidlertid sparsom, men i det kommende nummer af Ugeskrift for Læger  (Red.anm. Ugeskriftet  174/14, 2 april 2012)- er der to indlæg om emnet – begge vedrørende KOL-patienter.

En oversigtsartikel med Anna Svarre Jakobsen fra Telemedicinsk Forskningsenhed på Frederiksberg Hospital som hovedforfatter er en gennemgang af ni eksisterende studier.

March 22, 2012

To ingeniørstuderende på Aarhus Universitet udvikler sensorsystem der øger pålideligheden for telemedicinske hjemmemålinger.  

I de seneste år er der i Danmark registreret en stigende forekomst af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i befolkningen. Sygdommen skyldes typisk rygning og giver en tiltagende nedsættelse af lungefunktionen. Patienterne lider af vejrtrækningsbesvær i større eller mindre grad, og det har store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger.

August 27, 2011

Et politisk flertal bestående af Socialdemokraterne, SF og Radikale vil sætte 25 millioner kroner af næste år til et telemedicinsk center.

Vil spare lægeressourcer
Det socialdemokratiske regionsrådsmedlem Anders Kühnau siger, at telemedicin især er en fordel for kronisk syge patienter.


- Eksempelvis ved man, at man kan overvåge patienter med rygerlunger inde fra sygehuset, og det er meget lettere at gøre det elektronisk, hvor patienterne er der hjemme i stedet for at gå stuegang.
Det kan spare lægernes ressourcer, og vi kan bruge lægerne endnu bedre, end vi gør i dag, siger han til P4 Østjylland.

August 21, 2011

Der skal sættes turbo under indførslen af nye digitale løsninger i sundhedssektoren, mener Radikale Venstre.

Radikale Venstre har præsenteret en ny Digitaliseringsreform, der skal afsætte 500 mio. kr. til mere telemedicin i sundhedssektoren.

Der skal sættes turbo under indførslen af nye digitale løsninger i sundhedssektoren, mener Radikale Venstre, der i dag (18.08.11) har lanceret en såkaldt digitaliseringsreform.

Til det formål vil partiet afsætte en pulje på 500 mio. kr. til indkøb af ny velfærdsteknologi i kommuner og regioner, som for alvor skal sætte gang i udbredelse af telemedicin.

June 4, 2011

TELEKAT projektet stopper formelt ved udgangen af juni 2011 - nu skal resultater og erfaringer deles

Erfaringerne kommer fra det store Telekat-projekt, hvor forskere fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi i samarbejde med patienter, pårørende og behandlere har fokuseret på den kroniske lungesygdom KOL, som 400.000 danskere lider af. 40.000 af dem har KOL i svær eller meget svær grad, og 111 patienter fra den gruppe har siden starten i 2008 medvirket i Telekat-projektet som testbrugere eller kontrolgruppe.

May 11, 2011

Sundhedsminister Bertel Haarder (V) vil tage initiativ til at sætte helt konkrete mål op for, hvor hurtigt telemedicinske løsninger skal indføres i Danmark.

DAGBLADET BØRSEN, AF NIELS BARFOD

April 10, 2011

På en stor konference om telemedicin på Christiansborg den 11. marts 2011 blev det klart, at det ikke er sygeplejerskerne, der står i vejen for mere telemedicin i Danmark

Danmark er meget langt med telemedicin, men der er brug for at få et overblik over de mange spredte projekter og få indsatserne koordineret. Det var alle de mange oplægsholdere enige om.

De var også enige om, at det område, hvor vi får mest gavn af telemedicinske løsninger, er den store gruppe af borgere med en eller flere kroniske sygdomme. Der er allerede mange gode løsninger for KOL- og diabetespatienter og for patienter i AK-behandling.

Men der fortsat nogle barrierer:

December 15, 2010

Mandag besøgte indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Det Virtuelle Hospital på Frederiksberg, som behandler patienter med telemedicin. Han mente, det var som at få et kig ind i fremtiden.

”Det er vel ligesom at skype?” spørger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, mens han sætter sig foran computerskærmen.
”Ja, lige nøjagtigt”, siger Steffen Hogg Christensen, der er projektsygeplejerske, mens han hjælper ministeren med at tage headset på.

December 10, 2010

På mandag den 13.december besøger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Det Virtuelle Hospital på Frederiksberg Hospital, som arbejder med telemedicinsk behandling. Efter nytår bliver der for første gang indført nye takster på telemedicin og e-mail-konsultationer, så disse behandlingsformer bliver takseret på lige fod med et besøg på hospitalet.

”Det Virtuelle Hospital” på Frederiksberg Hospital har lykkedes med at forkorte indlæggelses-tiden for patienter med KOL fra cirka seks dage per indlæggelse til cirka to dage ved hjælp af telemedicin. På mandag den 13. december besøger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder afdelingen.

November 13, 2010

Region Hovedstaden har afsat 175 millioner kroner af til en forstærket indsats for kronisk syge borgere til og med år 2012. 

Kronisk syge får bedre behandlingsmuligheder de kommende år.

Region Hovedstaden har nemlig sat 175 millioner kroner af til en forstærket indsats for kronisk syge borgere til og med år 2012.

Rygerlunger og skeletlidelser er blandt de sygdomme, der skal behandles mere for.

Det sker blandt andet ved at satse mere på brug af computere via telemedicin, men også planer om mere uddannelse til ansatte i kommunen og på sygehuset kan komme kronisk syge bornholmere til gode.

November 7, 2010

Patientforeninger er vilde med fjernbehandling af syge og kræver en national plan på området. Inge Olsen har været indlagt i eget hjem i 11 dage med en alvorlig lungesygdom. Hun kalder oplevelsen "helt fantastisk"

Da Inge Olsen i august fik heftig lungebetændelse og kastede op i flere døgn, fordi hun ikke kunne tåle sin penicillin, blev hun indlagt. Men i de 11 dage, behandlingen varede, sov hun i sin egen seng, og den daglige stuegang foregik i hendes arbejdsværelse.

October 5, 2010

Hospitaler skal være for kritisk syge- og problempatienter, mens kroniske patienter kan behandles i hjemmet via telemedicin. Sådan skitserer forskningsleder Klaus Phanareth i grove træk fremtidens hospitaler. I Skejby lytter man.

Hospitaler skal være for kritisk syge- og problempatienter, mens kroniske patienter kan behandles i hjemmet via telemedicin. Sådan skitserer forskningsleder Klaus Phanareth i grove træk fremtidens hospitaler. I Skejby lytter man.

I første omgang fjerner vi ordene hospital og sygehus fra det danske ordforråd. Dernæst skrinlægger vi alle tanker om, at fremtidens hospitaler er mastodontsiloer med plads til adskillige tusinde sengepladser. Og slutteligt indfører vi ordet e-pital.

September 10, 2010

Svend Erik Madsen har kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL. Han er netop blevet indlagt med en forværring af sin sygdom – men i sin egen stue hjemme (udlagt) i lejligheden på Frederiksberg.

 

June 12, 2010

40 mia. kr. skal over de kommende 10-15 år opgradere det danske hospitalsvæsen med 20 store sygehuse. Men er det nødvendigt med store sygehusenheder, spækket med sengepladser og håndskrevne journaler?

 

June 11, 2010

Frederiksberg Hospital har netop sendt de første patienter hjem med en hospitalskuffert. Den største udfordring har været at sikre en stabil bredbåndsforbindelse mellem hospital og patientens hjem.

Frederiksberg Hospital står foran det store gennembrud med telemedicin. Klaus Phanareth, der har arbejdet med telemedicin i otte år, har netop sendt de første patienter med rygerlunger (KOL) hjem. Ikke fordi de var udskrevet, men fordi en "hospitalkuffert" med udstyr gør det muligt med en "hjemmeindlæggelse".

June 11, 2010

På Svendborg Sygehus har overlæge Kenneth Egstrup i ca. et år planlagt virtuel stuegang i hjemmet for patienter med hjertesvigt. Tanken er, at patienten bliver stabiliseret på sygehuset og sendt hjem inden for to-tre døgn med en patientkuffert.

På Frederiksberg Hospital blev den første rygerlungepatient i sidste måned sendt hjem med et 'hjemmehospital' med udstyr, der gjorde en hjemmeindlæggelse - eller 'udlæggelse' - mulig. Efter en grundig undersøgelse på hospitalet og vurdering af stabiliteten gik der nøjagtig 27 minutter fra patienten forlod hospitalet, til udstyret stod klar til virtuel stuegang i hjemmet.

June 2, 2010

»Vi er presset ud i en situation, hvor udsigterne for at få nok sundhedspersonale er så dyster, at vi er tvunget til at bruge telemedicin. Men hidtil har vi manglet en samlet strategi, så der skal tænkes kreativt,« siger Lars Hulbæk fra MedCom.

Telemedicin har hidtil været et forholdsvis fremmed begreb i Danmark. Nu har pressede budgetter imidlertid givet fjernmedicinsk behandling en central placering som arbejdskraftbesparende metode.

Derfor har den fællesoffentlige projektorganisation MedCom udarbejdet en udredning for ABT-fonden, der skal sætte lys på de muligheder og udfordringer, telemedicin kan give danskerne.

December 2, 2009

Som det første sted i Danmark tilbyder Svendborg Sygehus nu patienter med hjertesvigt en patient-kuffert til at tage med hjem. Kufferten indeholder medicinsk udstyr og et webcam, så patienten kan se og tale med lægen uden at skulle på hospitalet.

 

Som det første sted i Danmark tilbyder Svendborg Sygehus nu patienter med hjertesvigt en patient-kuffert til at tage med hjem. Kufferten indeholder medicinsk udstyr OG et webcam, så patienten kan se og tale med lægen uden at skulle på hospitalet.

April 2, 2008

Med en investering på 9 millioner kroner, har Startkapital taget hul på at starte nye danske vækstvirksomheder, der er drevet af en konkret efterspørgsel i markedet.

En af de første virksomheder udviklet ud fra dette koncept er eMedLink. Virksomheden skal sammen med partnere i blandt andet det danske hospitalsvæsen skabe, udvikle og sælge en teknologisk platform, der gør det nemt og sikkert for patienter med kroniske lidelser at være ”indlagt” i deres eget hjem.

Med en investering på 9 millioner kroner, har Startkapital taget hul på at starte nye danske vækstvirksomheder, der er drevet af en konkret efterspørgsel i markedet.

En af de første virksomheder udviklet ud fra dette koncept er eMedLink. Virksomheden skal sammen med partnere i blandt andet det danske hospitalsvæsen skabe, udvikle og sælge en teknologisk platform, der gør det nemt og sikkert for patienter med kroniske lidelser at være ”indlagt” i deres eget hjem.