Del |

Content about Hjertesygdomme

April 11, 2011

Vejle Sygehus har opnået opsigtsvækkende gode resultater ved at lade patienter i blodfortyndende behandling selv måle blodværdier derhjemme og skrive resultater ind i et computersystem, som læger kan overvåge.

Patienterne skal ugentligt prikke sig selv i fingeren, logge på en internetside og skrive deres værdier ind – og så er de til gengæld i direkte dialog med den sygehusafdeling, som kontrollerer deres behandling med blodfortyndende medicin.

Som eneste sted i landet tilbyder sygehuset sine patienter en onlineløsning for den løbende kontrol af patienterne, og med den metode er styring af blodets størkningstid og medicinindtag blevet bedre.

November 19, 2010

Ultralydsapparater bliver mindre, billigere og bedre hele tiden og vil om ti år have udkonkurreret stetoskopet som diagnostisk værktøj. Det forudser de medicinske fakulteter i både Århus og København, der vil undervise mere i ultralyd.

Billedet af den hvidkitlede læge med det allestedsnærværende stetoskop om halsen eller stikkende op fra kittellommen kan snart kun findes i historiske bøger og arkiver om lægefagets udvikling. I hvert fald hvis virkeligheden følger forudsigelserne fra CEKU, Center for Klinisk Uddannelse, en afdeling på Rigshospitalet, der varetager træningen i kliniske færdigheder af de medicinstuderende ved Københavns Universitet.

November 12, 2010

Link til udsendelsen: http://www.dr.dk/P1/P1Morgen/Udsendelser/2010/11/09/101020.htm

Indslaget kan høres 1:37:20 ud i udsendelsen 

November 10, 2010

Alle grønlandske byer med 50 indbyggere har inden for de sidste to år fået en computer med telemedicin.

Alle grønlandske byer med 50 indbyggere har inden for de sidste to år fået en computer med telemedicin.

Det betyder, at en sygeplejerske kan foretage undersøgelsen af patienten og via computeren sende resultatet til læger i Nuuk eller København. Diagnosen er lynhurtigt stillet til glæde for patienten og sundhedsvæsenets pengekasse.

Grønland har hentet inspirationen til telemedicin-projektet i Alaska, hvor det har været i brug siden 1999.

June 2, 2010

»Vi er presset ud i en situation, hvor udsigterne for at få nok sundhedspersonale er så dyster, at vi er tvunget til at bruge telemedicin. Men hidtil har vi manglet en samlet strategi, så der skal tænkes kreativt,« siger Lars Hulbæk fra MedCom.

Telemedicin har hidtil været et forholdsvis fremmed begreb i Danmark. Nu har pressede budgetter imidlertid givet fjernmedicinsk behandling en central placering som arbejdskraftbesparende metode.

Derfor har den fællesoffentlige projektorganisation MedCom udarbejdet en udredning for ABT-fonden, der skal sætte lys på de muligheder og udfordringer, telemedicin kan give danskerne.