Del |

Content about Hjemmemonitorering

March 22, 2012

To ingeniørstuderende på Aarhus Universitet udvikler sensorsystem der øger pålideligheden for telemedicinske hjemmemålinger.  

I de seneste år er der i Danmark registreret en stigende forekomst af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i befolkningen. Sygdommen skyldes typisk rygning og giver en tiltagende nedsættelse af lungefunktionen. Patienterne lider af vejrtrækningsbesvær i større eller mindre grad, og det har store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger.

December 13, 2011

Den danskudviklede epilepsi alarmen giver besked om et begyndende tonisk eller tonisk-klonisk anfald til en modtager eller mobiltelefon samt position.

Når en epilepsipatient får et epileptisk anfald, kan det ofte være ganske voldsomt og i nogle situationer også farligt. Men nu er der hjælp på vej, så epilepsipatienter først og fremmest kan få større mobilitet og endnu hurtigere hjælp.

Det er det danske medikofirma IctalCare, der har gennemført de første kliniske undersøgelser med den kropsbårne epilepsialarm og resultaterne er ganske overbevisende.

June 4, 2011

TELEKAT projektet stopper formelt ved udgangen af juni 2011 - nu skal resultater og erfaringer deles

Erfaringerne kommer fra det store Telekat-projekt, hvor forskere fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi i samarbejde med patienter, pårørende og behandlere har fokuseret på den kroniske lungesygdom KOL, som 400.000 danskere lider af. 40.000 af dem har KOL i svær eller meget svær grad, og 111 patienter fra den gruppe har siden starten i 2008 medvirket i Telekat-projektet som testbrugere eller kontrolgruppe.

March 11, 2011

Hjemmemonitorering i Langeland kommune.

 

July 13, 2010

Forskere på amerikanske MIT er kommet et skridt videre i udviklingen af intelligente tekstiler. Et 'akustisk' fiber skal bane vejen for tøj, der både kan optage og afspille lyd og på den måde også opfange og monitorere signaler fra kroppen til medicinsk brug.

Forskere på amerikanske MIT er kommet et skridt videre i udviklingen af intelligente tekstiler.

Et 'akustisk' fiber skal bane vejen for tøj, der både kan optage og afspille lyd og på den måde også opfange og monitorere signaler fra kroppen til medicinsk brug.

June 2, 2010

»Vi er presset ud i en situation, hvor udsigterne for at få nok sundhedspersonale er så dyster, at vi er tvunget til at bruge telemedicin. Men hidtil har vi manglet en samlet strategi, så der skal tænkes kreativt,« siger Lars Hulbæk fra MedCom.

Telemedicin har hidtil været et forholdsvis fremmed begreb i Danmark. Nu har pressede budgetter imidlertid givet fjernmedicinsk behandling en central placering som arbejdskraftbesparende metode.

Derfor har den fællesoffentlige projektorganisation MedCom udarbejdet en udredning for ABT-fonden, der skal sætte lys på de muligheder og udfordringer, telemedicin kan give danskerne.