Del |

Content about Frederiksberg Hospital

October 15, 2011

I takt med at smartphones spækkes med chips og sensorer vokser mulighederne for at bruge telefonerne til telemedicin.

I takt med at smartphones spækkes med chips og sensorer, der sammen med avancerede apps kan måle alt fra puls til den elektriske aktivitet i hjernen, vokser mulighederne for at bruge telefonerne til telemedicin, hvor data sendes videre til en læge, der kan vurdere de udlæste data.

May 11, 2011

Sundhedsminister Bertel Haarder (V) vil tage initiativ til at sætte helt konkrete mål op for, hvor hurtigt telemedicinske løsninger skal indføres i Danmark.

DAGBLADET BØRSEN, AF NIELS BARFOD

December 15, 2010

Mandag besøgte indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Det Virtuelle Hospital på Frederiksberg, som behandler patienter med telemedicin. Han mente, det var som at få et kig ind i fremtiden.

”Det er vel ligesom at skype?” spørger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, mens han sætter sig foran computerskærmen.
”Ja, lige nøjagtigt”, siger Steffen Hogg Christensen, der er projektsygeplejerske, mens han hjælper ministeren med at tage headset på.

December 10, 2010

På mandag den 13.december besøger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Det Virtuelle Hospital på Frederiksberg Hospital, som arbejder med telemedicinsk behandling. Efter nytår bliver der for første gang indført nye takster på telemedicin og e-mail-konsultationer, så disse behandlingsformer bliver takseret på lige fod med et besøg på hospitalet.

”Det Virtuelle Hospital” på Frederiksberg Hospital har lykkedes med at forkorte indlæggelses-tiden for patienter med KOL fra cirka seks dage per indlæggelse til cirka to dage ved hjælp af telemedicin. På mandag den 13. december besøger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder afdelingen.

November 7, 2010

Patientforeninger er vilde med fjernbehandling af syge og kræver en national plan på området. Inge Olsen har været indlagt i eget hjem i 11 dage med en alvorlig lungesygdom. Hun kalder oplevelsen "helt fantastisk"

Da Inge Olsen i august fik heftig lungebetændelse og kastede op i flere døgn, fordi hun ikke kunne tåle sin penicillin, blev hun indlagt. Men i de 11 dage, behandlingen varede, sov hun i sin egen seng, og den daglige stuegang foregik i hendes arbejdsværelse.

October 5, 2010

Hospitaler skal være for kritisk syge- og problempatienter, mens kroniske patienter kan behandles i hjemmet via telemedicin. Sådan skitserer forskningsleder Klaus Phanareth i grove træk fremtidens hospitaler. I Skejby lytter man.

Hospitaler skal være for kritisk syge- og problempatienter, mens kroniske patienter kan behandles i hjemmet via telemedicin. Sådan skitserer forskningsleder Klaus Phanareth i grove træk fremtidens hospitaler. I Skejby lytter man.

I første omgang fjerner vi ordene hospital og sygehus fra det danske ordforråd. Dernæst skrinlægger vi alle tanker om, at fremtidens hospitaler er mastodontsiloer med plads til adskillige tusinde sengepladser. Og slutteligt indfører vi ordet e-pital.

September 10, 2010

Svend Erik Madsen har kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL. Han er netop blevet indlagt med en forværring af sin sygdom – men i sin egen stue hjemme (udlagt) i lejligheden på Frederiksberg.

 

June 12, 2010

40 mia. kr. skal over de kommende 10-15 år opgradere det danske hospitalsvæsen med 20 store sygehuse. Men er det nødvendigt med store sygehusenheder, spækket med sengepladser og håndskrevne journaler?

 

June 11, 2010

Frederiksberg Hospital har netop sendt de første patienter hjem med en hospitalskuffert. Den største udfordring har været at sikre en stabil bredbåndsforbindelse mellem hospital og patientens hjem.

Frederiksberg Hospital står foran det store gennembrud med telemedicin. Klaus Phanareth, der har arbejdet med telemedicin i otte år, har netop sendt de første patienter med rygerlunger (KOL) hjem. Ikke fordi de var udskrevet, men fordi en "hospitalkuffert" med udstyr gør det muligt med en "hjemmeindlæggelse".

June 11, 2010

Det er problematisk, at telemedicin slet ikke er tænkt ind i de nye sygehusplaner. Telemedicin vil være langt mere anvendeligt, når supersiloerne står færdig, og derfor bør de dimensioneres anderledes, mener Klaus Phanareth, formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. 

Det er spild af penge at bygge 5 nye supersygehuse og 15 andre mindre sygehuse over de kommende 10-15 år. Knap hver tredje af landets 16.000 sengepladser, fraregnet psykiatrien, kan slet og ret fjernes, hvis regionerne i højere grad vil benytte sig mere af moderne behandlingsteknologi, end de gør i dag. Det viser en ny beregning.

June 11, 2010

På Svendborg Sygehus har overlæge Kenneth Egstrup i ca. et år planlagt virtuel stuegang i hjemmet for patienter med hjertesvigt. Tanken er, at patienten bliver stabiliseret på sygehuset og sendt hjem inden for to-tre døgn med en patientkuffert.

På Frederiksberg Hospital blev den første rygerlungepatient i sidste måned sendt hjem med et 'hjemmehospital' med udstyr, der gjorde en hjemmeindlæggelse - eller 'udlæggelse' - mulig. Efter en grundig undersøgelse på hospitalet og vurdering af stabiliteten gik der nøjagtig 27 minutter fra patienten forlod hospitalet, til udstyret stod klar til virtuel stuegang i hjemmet.

October 27, 2008

Det er på tide at sende whiteboards på pension og få overblikket tilbage på hospitalerne. Det skal gøres via elektroniske tavler, der skal nedsætte risikoen for fejl. Systemet er udviklet af den danske virksomhed Retilog, og Vækstfonden har investeret 8,5 millioner kroner i projektet.

Det er på tide at sende whiteboards på pension og få overblikket tilbage på hospitalerne. Det skal gøres via elektroniske tavler, der skal nedsætte risikoen for fejl. Systemet er udviklet af den danske virksomhed Retilog, og Vækstfonden har investeret 8,5 millioner kroner i projektet.