Del |

Content about Evidensbaseret telemedicin

June 15, 2012

De første resultater fra det britiske Whole System Demonstrator Programme (WSD) rokker seriøst ved den 41,4 milliarder kroner store sygehussatsning i Danmark.

Det konkluderer en række danske aktører på sundhedsområdet på baggrund af en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra det britiske sundhedsministerium. Ifølge ministeriet kan it- og telemedicinske løsninger reducere antallet af dødsfald hos kronikere med f.eks. KOL, diabetes eller hjerteinsufficiens med op til 45 pct.

April 2, 2012

To oversigtsartikler om telemedicinsk KOL-behandling præsenteres i Ugeskrift for Læger.

Et af tidens buzz-words er telemedicin. Forskningen på feltet er imidlertid sparsom, men i det kommende nummer af Ugeskrift for Læger  (Red.anm. Ugeskriftet  174/14, 2 april 2012)- er der to indlæg om emnet – begge vedrørende KOL-patienter.

En oversigtsartikel med Anna Svarre Jakobsen fra Telemedicinsk Forskningsenhed på Frederiksberg Hospital som hovedforfatter er en gennemgang af ni eksisterende studier.

January 27, 2012

Det internationale forskerhold med Kristian Kidholm (OUH) i spidsen, har publiceret den første videnskabelige artikel om det telemedicinske evalueringsverktøj - MAST.

Som et led i den nationale og internationale udvikling med stadig flere anvendelser af telemedicinske løsninger, har et internationalt forskerteam med dansk ekspertise i spidsen, udviklet en standardiseret evalueringsmetode for telemedicin.

Hovedformålet med MAST (Model for ASsessment of Telemedicine) er at tilbyde forskere og beslutningstagere en enkel struktur for at vurdere effekter og konsekvenser af telemedicinske interventioner.

March 21, 2011

Et par dagbogsnotater før og efter mit første møde i Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin.