Del |

Content about Diabetes

August 27, 2012

I juni blev der i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital sat strøm til et nyt telemedicinprojekt for diabetikere.

En skærm hjemme i stuen med lyd, levende billeder og direkte kontakt til kommunens sygeplejersker. Det er allerede virkeligheden for flere københavnere ramt af type 2-diabetes.

I juni blev der i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital sat strøm til et nyt telemedicinprojekt for diabetikere på kommunens forebyggelsescenter på Nørrebro.

Giver større tryghed
Den nye teknologi skal støtte diabetesramte i at tage vare på deres egen sygdom.

August 14, 2012

Langt flere patienter skal have lægehjælp via pc'en ifølge ny plan. Patientforening er bekymret.

Klik istedet for kø! Sådan ser regeringen, kommunerne og regionerne fordelene for landets patienter, når de i stedet for at møde op og vente på hospitalet kan klikke sig til lægehjælp hjemme i sofaen – via computeren.

June 15, 2012

De første resultater fra det britiske Whole System Demonstrator Programme (WSD) rokker seriøst ved den 41,4 milliarder kroner store sygehussatsning i Danmark.

Det konkluderer en række danske aktører på sundhedsområdet på baggrund af en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra det britiske sundhedsministerium. Ifølge ministeriet kan it- og telemedicinske løsninger reducere antallet af dødsfald hos kronikere med f.eks. KOL, diabetes eller hjerteinsufficiens med op til 45 pct.

June 6, 2012

Teknologisk Institut har lavet undersøgelse for Ældre Sagen der er baseret på længere interview med KOL- eller diabetespatienter mellem 64 år og 86 år.

 

Det viser en undersøgelse af ældres erfaringer med telemedicin, som Teknologisk Institut har lavet for Ældre Sagen. Undersøgelsen baserer sig på længere interview med ni KOL- eller diabetespatienter mellem 64 år og 86 år, som alle har erfaringer med at benytte telemedicin. 

Bjarne Hastrup, direktør for Ældre Sagen, mener, at undersøgelsen giver bedre overblik over et udækket område. 

May 1, 2012

Telemedicin forventes at reducere antallet af ambulante besøg og indlæggelser, at skabe sammenhæng i patientforløbet samt at understøtte patienters aktive inddragelse i eget behandlingsforløb

CAST gennemfører forskningsbaserede projekter, udredninger og analyser inden for sundhedsøkonomi, MTV og sundhedstjenesteforskning generelt i samarbejde med offentlige og private partnere. 

February 23, 2012

Kommunerne Lemvig, Struer og Holstebro satser på telemedicin sammen med Region Midtjylland og får 10 mio. i støtte fra staten. 

Pressemeddelelse - Det er formålet med et nyt samarbejdsprojekt mellem Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner samt Region Midtjylland.

"Vi går i gang med en omstilling og udvikling af borgernære sundhedstilbud, hvor sundhedspersonalet samarbejder om, at vi i højere grad kan sikre, at patienterne bliver i eget hjem", siger sundhedschef Grete Bækgaard Thomsen fra Lemvig Kommune.

August 27, 2011

Et politisk flertal bestående af Socialdemokraterne, SF og Radikale vil sætte 25 millioner kroner af næste år til et telemedicinsk center.

Vil spare lægeressourcer
Det socialdemokratiske regionsrådsmedlem Anders Kühnau siger, at telemedicin især er en fordel for kronisk syge patienter.


- Eksempelvis ved man, at man kan overvåge patienter med rygerlunger inde fra sygehuset, og det er meget lettere at gøre det elektronisk, hvor patienterne er der hjemme i stedet for at gå stuegang.
Det kan spare lægernes ressourcer, og vi kan bruge lægerne endnu bedre, end vi gør i dag, siger han til P4 Østjylland.

August 21, 2011

Der skal sættes turbo under indførslen af nye digitale løsninger i sundhedssektoren, mener Radikale Venstre.

Radikale Venstre har præsenteret en ny Digitaliseringsreform, der skal afsætte 500 mio. kr. til mere telemedicin i sundhedssektoren.

Der skal sættes turbo under indførslen af nye digitale løsninger i sundhedssektoren, mener Radikale Venstre, der i dag (18.08.11) har lanceret en såkaldt digitaliseringsreform.

Til det formål vil partiet afsætte en pulje på 500 mio. kr. til indkøb af ny velfærdsteknologi i kommuner og regioner, som for alvor skal sætte gang i udbredelse af telemedicin.

April 10, 2011

På en stor konference om telemedicin på Christiansborg den 11. marts 2011 blev det klart, at det ikke er sygeplejerskerne, der står i vejen for mere telemedicin i Danmark

Danmark er meget langt med telemedicin, men der er brug for at få et overblik over de mange spredte projekter og få indsatserne koordineret. Det var alle de mange oplægsholdere enige om.

De var også enige om, at det område, hvor vi får mest gavn af telemedicinske løsninger, er den store gruppe af borgere med en eller flere kroniske sygdomme. Der er allerede mange gode løsninger for KOL- og diabetespatienter og for patienter i AK-behandling.

Men der fortsat nogle barrierer:

March 11, 2011

Hjemmemonitorering i Langeland kommune.

 

March 11, 2011

Det er bedre for patienterne og billigere for samfundet, siger afdelingslæge ph.d Niels Ejskjær, Århus Universitetshospital, der står bag et nyt projekt, hvor sukkersygepatienter med fodsår via telemedicin kan behandles hos egen læge eller i hjemmet.

Patienterne skal ikke bruge deres tid på landevejen. Med telemedicin flytter vi specialistviden fra os ud til de praktiserende læger. Det er bedre for patienterne og billigere for samfundet, siger afdelingslæge ph.d Niels Ejskjær, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, der står bag et nyt projekt, hvor sukkersygepatienter med fodsår via telemedicin kan behandles hos egen læge eller i hjemmet.

November 7, 2010

Indslag i TV-avisen 18:30 der viser hvordan kontrol af diabetiske fodsår kan gøres i patientens eget hjem ved hjælp af telemedicin. 

Vi møder både en patient der taler om hvordan dette opleves, samt en sår-sygeplejerske der forklarer hvordan det hele fungerer. 

Interview og perspektivering fra formand for Diabetesforeningen, Allan Flyvbjerg, og formand for Dansk selskab for klinisk telemedicin, Klaus Phanareth.

November 5, 2010

Danmark er verdensførende, når det kommer til at fjernbehandle patienter. USA lader sig inspirere af den danske model

Diabetikere måler selv deres blodsukker og følger sygdommen via et computersystem. En robot i Århus opererer mænd for prostatakræft og vil snart kunne betjenes af læger langt væk. Og patienter med rygerlunger bliver indlagt hjemme uden at tilbringe tid på hospitalet.

Sådan ser det ud i dag, hvor mange patienter selv tager de relevante prøver og kommunikere med lægen gennem elektroniske hjælpemidler i stedet for at have fysisk kontakt.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

June 2, 2010

»Vi er presset ud i en situation, hvor udsigterne for at få nok sundhedspersonale er så dyster, at vi er tvunget til at bruge telemedicin. Men hidtil har vi manglet en samlet strategi, så der skal tænkes kreativt,« siger Lars Hulbæk fra MedCom.

Telemedicin har hidtil været et forholdsvis fremmed begreb i Danmark. Nu har pressede budgetter imidlertid givet fjernmedicinsk behandling en central placering som arbejdskraftbesparende metode.

Derfor har den fællesoffentlige projektorganisation MedCom udarbejdet en udredning for ABT-fonden, der skal sætte lys på de muligheder og udfordringer, telemedicin kan give danskerne.

November 12, 2007

Der er et stort potentiale i telemedicinsk behandling.

November 27, 2006

For at sikre en god heling af de tre fodsår skal han til konsultation fire gange ugentligt, men da han har en mobiltelefon med videodialog, blev det hurtigt besluttet, at tre af de fi re ugentlige konsultationer kan foregå hjemme hos Henrik Dokkedal. 

I en lejlighed midt i Grenå har 33-årige Henrik Dokkedal netop fået besøg af hjemmesygeplejerske Pia Jensen fra Plejecenter Violskrænten. Om få minutter ringer 1. reservelæge Niels Ejskjær og sårsygeplejerske Lone Vesterskov fra Center for Den Diabetiske Fod på Århus Sygehus til Henrik Dokkedals røde mobiltelefon. Det er nemlig tid til dagens videokonsultation.

November 27, 2006

Både Lone Vesterskov og Niels Ejskjær ser telemedicin som fremtidens behandlingsmåde ved diabetiske fodsår, men de understreger også, at telemedicin udover god planlægning kræver meget høj billedkvalitet.

I Center for Den Diabetiske Fod på Århus Sygehus står sårsygeplejerske Lone Vesterskov og 1. reservelæge Niels Ejskjær klar ved computeren. Om få minutter skal de ringe til hjemmesygeplejerske Pia Jensen, der er på besøg hos Henrik Dokkedal, og det er vigtigt, at fodsårteamet er parat.