Del |

Content about Danske Regioner

April 18, 2012

Formandens tale
Formand Bent Hansens tale - den mundtlige beretning - fra Danske Regioners generalforsamling den 12. april 2012

Det talte ord gælder.

Vi vil udvikle velfærden

(Introduktionsfilm om Frank Andersen, der er kronisk patient fra Region Hovedstaden.) (red anmrk) se video.

April 18, 2012

Behandlingen vil i de kommende år bevæge sig uden for sygehusenes matrikler og møde patienten enten i lokalmiljøet eller helt hjemme i dagligstuen mener Danske Regioners formand Bent Hansen (S).

Sygehuset på cykel og den trådløse læge. Behandlingen vil i de kommende år bevæge sig uden for sygehusenes matrikler og møde patienten enten i lokalmiljøet eller helt hjemme i dagligstuen. Sådan tegnede Danske Regioners formand, Bent Hansen (S), fremtiden i går på regionernes årsmøde i Nyborg, hvor han samtidig bød kommunerne op til samarbejde om den nære sundhed.

Fælles forståelse

March 8, 2012

Patientkuffert nomineret i kategorien velfærdsteknologi -Digitaliseringsprisen 2012 

Innovation er at tænke nyt. Få ideer, som ikke er set før og føre dem ud i livet. Og det er Region Syddanmark god til på velfærdsområdet. Nomineringerne til årets digitaliseringspris er netop blevet offentliggjort. To ud af tre nominerede projekter i velfærdskategorien til årets digitaliseringspris er fra Region Syddanmark. 

Regionens formand, Carls Holst glæder sig over nomineringerne.

November 13, 2011

Hans Peder Graversen's blog kommentar fra Danske Regioner og RSI konference om regionernes fælles strategier for telemedicin og it-understøttet patient empowerment.

For en uges tid siden afholdt Danske Regioner og RSI (Regionernes Sundheds-IT) en konference om regionernes fælles strategier for telemedicin og it-understøttet patient empowerment.

Her kunne vi få at vide, hvad der forventes gennemført i den nærmeste tid: Telemedicinsk opkobling mellem ambulance og akutmodtagelse, udbredt brug af videokonferencer, telemedicinske løsninger til de store kroniske patientgrupper og i psykiatrien.

August 19, 2011

Parterne bag den nye digitaliseringsstrategi har sat sig det ambitiøse mål, at digitale selvbetjeningsløsninger i 2015 skal være det naturlige førstevalg for danskerne.

Danske Regioner: Parterne bag den nye digitaliseringsstrategi har sat sig det ambitiøse mål, at digitale selvbetjeningsløsninger i 2015 skal være det naturlige førstevalg, når danskerne bestiller pas, vælger vuggestueplads eller søger om en byggetilladelse.

May 11, 2011

NemSMS imødekommer mange patienters ønske om at få reminder om aftaler med hospitalet.

NemSMS går – som navnet mere end antyder – ud på, at de patienter, som er tilmeldt ordningen, modtager en sms, der minder dem om aftaler.

Får en sms om aftaler på hospitalet
Region Hovedstaden er nu gået i gang med at implementere NemSMS, så patienter, der er tilmeldt ordningen, får en sms, der minder dem om, at de f.eks. har en tid hos jordemoderen, at de skal til en forundersøgelse eller skal til en rutinekontrol på hospitalet.

May 4, 2011

Lancerer 11 fælles pejlemærker for videndeling i sygehusbyggeriet.

Regionerne har netop defineret 11 pejlemærker for en fælles indsats. Flere fælles indsatser om sygehusbyggeri bliver sat i gang i løbet af sommeren.

April 9, 2011

FMK-projektet blev hædret med ”Velfærdsprisen”

I Århus Musikhus er Digitaliseringsprisen i eftermiddags blevet uddelt og NSI er stolte og glade over at Fælles Medicinkort vandt velfærdsprisen.

På Digitaliseringsprisens hjemmeside begrundes prisuddelingen således:

November 5, 2010

Danmark er verdensførende, når det kommer til at fjernbehandle patienter. USA lader sig inspirere af den danske model

Diabetikere måler selv deres blodsukker og følger sygdommen via et computersystem. En robot i Århus opererer mænd for prostatakræft og vil snart kunne betjenes af læger langt væk. Og patienter med rygerlunger bliver indlagt hjemme uden at tilbringe tid på hospitalet.

Sådan ser det ud i dag, hvor mange patienter selv tager de relevante prøver og kommunikere med lægen gennem elektroniske hjælpemidler i stedet for at have fysisk kontakt.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

August 23, 2010

Der kan være flere penge på vej til byggeri af nye og moderniseringen af eksisterende sygehuse end de 40 milliarder kroner, regeringen har afsat. Private virksomheder er nemlig parate til at investerere store summer i blandt andet medico-teknisk udstyr, vurderer Dansk Industri, der opfordrer til at åbne op for private investorer.

Der kan være flere penge på vej til byggeri af nye og moderniseringen af eksisterende sygehuse end de 40 milliarder kroner, regeringen har afsat.

Private virksomheder er nemlig parate til at investerere store summer i blandt andet medico-teknisk udstyr, vurderer Dansk Industri, der opfordrer til at åbne op for private investorer.

June 11, 2010

Det er problematisk, at telemedicin slet ikke er tænkt ind i de nye sygehusplaner. Telemedicin vil være langt mere anvendeligt, når supersiloerne står færdig, og derfor bør de dimensioneres anderledes, mener Klaus Phanareth, formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. 

Det er spild af penge at bygge 5 nye supersygehuse og 15 andre mindre sygehuse over de kommende 10-15 år. Knap hver tredje af landets 16.000 sengepladser, fraregnet psykiatrien, kan slet og ret fjernes, hvis regionerne i højere grad vil benytte sig mere af moderne behandlingsteknologi, end de gør i dag. Det viser en ny beregning.