Del |

Content about Bertel Haarder

August 14, 2011

I næste uge åbner et nyt center på Herlev Hospital, der skal specialisere læger i at styre robotter i operationer.

I næste uge åbner et nyt center på Herlev Hospital, der skal specialisere læger i at styre robotter i operationer. Dette center er et led i Regi­on Ho­vedstadens kræftplan og skal arbejde med videndeling, uddannelse og færdighedstræning af danske og udenlandske kirurgiske centre.

May 19, 2011

Det er positivt, når sundhedsministeren ønsker at lave konkrete mål for implementering af telemedicin – så længe, det ikke handler om at spare penge.

Bertel Haarder giver i en artikel i Børsen tirsdag den 10. maj 2011 udtryk for, at han vil tage initiativ til at skabe konkrete mål for implementeringen af telemedicin – det har vi skreget på længe: At man sætter skub i udviklingen. I Danske Patienter er vi derfor meget glade for Bertel Haarders udmelding – så længe målene for brug af telemedicin ikke bliver en spareøvelse.

May 11, 2011

Sundhedsminister Bertel Haarder (V) vil tage initiativ til at sætte helt konkrete mål op for, hvor hurtigt telemedicinske løsninger skal indføres i Danmark.

DAGBLADET BØRSEN, AF NIELS BARFOD

April 10, 2011

På en stor konference om telemedicin på Christiansborg den 11. marts 2011 blev det klart, at det ikke er sygeplejerskerne, der står i vejen for mere telemedicin i Danmark

Danmark er meget langt med telemedicin, men der er brug for at få et overblik over de mange spredte projekter og få indsatserne koordineret. Det var alle de mange oplægsholdere enige om.

De var også enige om, at det område, hvor vi får mest gavn af telemedicinske løsninger, er den store gruppe af borgere med en eller flere kroniske sygdomme. Der er allerede mange gode løsninger for KOL- og diabetespatienter og for patienter i AK-behandling.

Men der fortsat nogle barrierer:

April 9, 2011

FMK-projektet blev hædret med ”Velfærdsprisen”

I Århus Musikhus er Digitaliseringsprisen i eftermiddags blevet uddelt og NSI er stolte og glade over at Fælles Medicinkort vandt velfærdsprisen.

På Digitaliseringsprisens hjemmeside begrundes prisuddelingen således:

December 20, 2010

"Telemedicin er ved at bevæge sig fra et område, hvor alle tidligere fandt på nye projekter, til nu at blive taget seriøst som almindelig drift-opgave," forklarer Christian Graversen, konsulent ved DI ITEK.

Fra nytår belønner staten de danske sygehuse med en pengesum, når en patient lader sig undersøge over en computer hjemme i stuen.

 

December 15, 2010

Mandag besøgte indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Det Virtuelle Hospital på Frederiksberg, som behandler patienter med telemedicin. Han mente, det var som at få et kig ind i fremtiden.

”Det er vel ligesom at skype?” spørger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, mens han sætter sig foran computerskærmen.
”Ja, lige nøjagtigt”, siger Steffen Hogg Christensen, der er projektsygeplejerske, mens han hjælper ministeren med at tage headset på.

December 10, 2010

På mandag den 13.december besøger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Det Virtuelle Hospital på Frederiksberg Hospital, som arbejder med telemedicinsk behandling. Efter nytår bliver der for første gang indført nye takster på telemedicin og e-mail-konsultationer, så disse behandlingsformer bliver takseret på lige fod med et besøg på hospitalet.

”Det Virtuelle Hospital” på Frederiksberg Hospital har lykkedes med at forkorte indlæggelses-tiden for patienter med KOL fra cirka seks dage per indlæggelse til cirka to dage ved hjælp af telemedicin. På mandag den 13. december besøger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder afdelingen.

November 15, 2010

Med 9 nye initiativer vil indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder nu sætte gang i en ny vækstdagsorden på sundhedsområdet - Sund Vækst. 

Med 9 nye initiativer vil indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder nu sætte gang i en ny vækstdagsorden på sundhedsområdet - Sund Vækst. Ministeren vil bl.a. lave klarere vejledning for gennemførelse af kliniske forsøg, udvide rammerne for sundhedsinnovation i regionerne og styrke markedsføringen af Danmark som Sund Vækst klynge.

De 9 Sund Vækst initiativer

November 8, 2010

Barrierer og nedbrydelse af disse for telemedicin i fremtidens sundhedsvæsen var hovedtemaet for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicins årsmøde den 5 november 2010.

Til tonerne af Pink Floyd’s nummer The Wall var godt 200 tilhørere i dag vidne til, hvad det er for barrierer, der gør, at telemedicin ikke fylder mere i det danske sundhedsvæsen i dag, end tilfældet er. Det var Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin, der holdt årsmøde, og i den forbindelse blev tre personer hyldet for deres medvirken til at nedbryde mure.

November 8, 2010

Bertel Haarder fortæller om sit besøge hos nogle af verdens bedste hospitaler og sundhedseksperter på den anden side af Atlanten.

af Bertel Haarder, indenrigs- og sundhedsminister,  bragt i Ugeskrift for Læger 8. november 2010.

Det var spændende i sidste uge at besøge nogle af verdens bedste hospitaler og sundhedseksperter på den anden side af Atlanten – ikke mindst set i lyset af, at vi i Danmark står foran historisk store investeringer i nye sygehuse.

Jeg besøgte elitehospitalet Partners Health Care i Boston, der har et patientgrundlag svarende til Danmarks befolkning.

November 5, 2010

Bertel Haarder (V) vil bruge 20-25 pct. af de mange milliarder kr. til ny teknologi. Det kan f.eks. være teknologi, der understøtter telemedicin, så flere patienter bliver hjulpet i eget hjem og får mulighed for bedre at hjælpe sig selv. Samtidig kan det frigøre tid, som lægerne på hospitalet kan bruge på de allermest syge.

Husk din aftale med frisøren i dag kl. 16. Husk, du har reserveret bord på vores restaurant i aften kl. 19. Hver dag tikker den slags sms’er ind på vores mobiltelefoner og hjælper os med at huske vores aftaler.

October 6, 2010

Der har ikke været incitament for at lave et skifte, der imødekommer det stigende antal aktive kronikere. Hos disse patienter er tålmodigheden er ved at være opbrugt. Når de oplever tidsspilde, føler de det som mangel på respekt for deres tidTid, som for mange danskere er tabt arbejdstid, som forringer vores produktivitet og konkurrenceevne.

 

September 10, 2010

En omfattende dansk sundhedskaravane drager i den kommede måned til Silicon Valley for at markedsføre danske it-løsninger inden for sundhedssektoren. Det er indenrigs-og sundhedsminister Bertel Haarder, der står for den symbolske start af karavanen ved at krydse Golden Gate broen på cykel den 24. oktober.

 

En omfattende dansk sundhedskaravane drager i den kommede måned til Silicon Valley for at markedsføre danske it-løsninger inden for sundhedssektoren. Det er indenrigs-og sundhedsminister Bertel Haarder, der står for den symbolske start af karavanen ved at krydse Golden Gate broen på cykel den 24. oktober.

August 23, 2010

Der kan være flere penge på vej til byggeri af nye og moderniseringen af eksisterende sygehuse end de 40 milliarder kroner, regeringen har afsat. Private virksomheder er nemlig parate til at investerere store summer i blandt andet medico-teknisk udstyr, vurderer Dansk Industri, der opfordrer til at åbne op for private investorer.

Der kan være flere penge på vej til byggeri af nye og moderniseringen af eksisterende sygehuse end de 40 milliarder kroner, regeringen har afsat.

Private virksomheder er nemlig parate til at investerere store summer i blandt andet medico-teknisk udstyr, vurderer Dansk Industri, der opfordrer til at åbne op for private investorer.

July 19, 2010

En psykiater, der sidder i København, kan sagtens hjælpe en patient, der befinder sig i den anden ende af landet. Det er idéen i et projekt, der giver etniske minoriteter i yderområderne mulighed for behandling på modersmål. 

Flygtninge og indvandrere i yderområderne får mulighed for psykiatrisk hjælp på modersmålet via video. Indenrigs- og sundhedsministeriet støtter med en million. 

En psykiater, der sidder i København, kan sagtens hjælpe en patient, der befinder sig i den anden ende af landet. Det er idéen i et projekt, der giver etniske minoriteter i yderområderne mulighed for behandling på modersmål.