Del |

Danske Regioner

Britisk undersøgelse viser, at telemedicin næsten kan halvere patientdødeligheden. Det rejser ny kritik af den milliarddyre sygehusplan herhjemme. Centrale aktører efterlyser større satsning på telemedicin.

Formandens tale
Formand Bent Hansens tale - den mundtlige beretning - fra Danske Regioners generalforsamling den 12. april 2012

Det talte ord gælder.

Vi vil udvikle velfærden

(Introduktionsfilm om Frank Andersen, der er kronisk patient fra Region Hovedstaden.) (red anmrk) se video.

Behandlingen skal både fysisk og med telemedicin rykkes ud i lokalmiljøet, foreslår Danske Regioner.
Bent Hansen
Foto: Danske Regioner

For en uges tid siden afholdt Danske Regioner og RSI (Regionernes Sundheds-IT) en konference om regionernes fælles strategier for telemedicin og it-understøttet patient empowerment.
Foto: Hans Peder Graversen, afdelingschef, Kvalitet og Sundhedsdata, Region Midtjylland
Foto: Hans Peder Graversen, afdelingschef, Kvalitet og Sundhedsdata, Region Midtjylland

Den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi viser vej til fremtidens velfærd. Nye digitale løsninger giver øget adgang til egne sundhedsdata og mere sammenhængende forløb for patienterne

NemSMS bliver nu indført på hospitalerne i regionen, så patienterne bliver mindet om deres aftaler.

Samarbejde og videndeling regionerne imellem er helt centralt, lyder det fra Danske Regioner, der nu lancerer 11 fælles pejlemærker for videndeling i sygehusbyggeriet

FMK-projektet blev hædret med ”Velfærdsprisen”. Derudover blev også uddelt ”Effektiviseringsprisen” på Digitaliseringskonferencen, som i år gik til Transport- og Klima- og Energiministeriet i fællesskab for deres ESDH-implementering.
Digitaliseringsprisen 2011
Billed: Digitaliseringsprisen 2011

Danmark er verdensførende, når det kommer til at fjernbehandle patienter. USA lader sig inspirere af den danske model
Svend Christensen er diabetiker og styrer selv meget af sin behandling derhjemme med blandt andet insulin
Foto: Benjamin Kürstein