Del |

Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST)

Fonden for Velfærdsteknologi (tidligere ABT-fonden) støtter gennemførelsen af fem telemedicinske projekter. CAST står i spidsen for projekternes økonomiske og patientmæssige evalueringer.