Del |

Svend Erik Madsen

Svend Erik Madsen har kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL. Han er netop blevet indlagt med en forværring af sin sygdom – men i sin egen stue hjemme (udlagt) i lejligheden på Frederiksberg
Sygeplejer Steffen Hogg Christensen, Telemedicinsk Forskningsenhed, Frederiksberg Hospital