Del |

Aalborg Univeristet

Ny løsning til mobiltelefoner skal øge trygheden hos forældre til for tidligt fødte børn og gøre det muligt for familierne at komme hurtigere hjem fra sygehuset. Fornyelsesfonden støtter med 4,6 millioner kroner, og forskere fra AAU bidrager med viden om borgernær sundhedsteknologi.

Det danske firma IctalCare er på vej med en epilepsimåler, der kan give plejepersonale eller pårørende lynhurtig besked om et muligt epilepsianfald. Systemet skal nu testes uden for hospitalsmiljøet.