Del |

Dansk Folkeparti

Regeringen, Danske Folkeparti og Pia Christmas-Møller har i dag indgået en sundhedsaftale. Med aftalen løftes sundhedsområdet årligt med 1½-2 mia.kr. Råderummet er skabt med 2020-reformerne.
Finansminister Claus Hjort Frederiksen
Foto: Finansminister Claus Hjort Frederiksen, Wikipedia