Del |

Region Hovedstaden


Behandlingen skal både fysisk og med telemedicin rykkes ud i lokalmiljøet, foreslår Danske Regioner.
Bent Hansen
Foto: Danske Regioner

NemSMS bliver nu indført på hospitalerne i regionen, så patienterne bliver mindet om deres aftaler.

Gentofte Hospital er på vej til at afskaffe de traditionelle EKG-papirstrimler med et nyt, elektronisk EKG-arkiv.
Gentofte Hospital har sammen med Klinisk biokemisk afdeling udviklet en elektronisk EKG-journal
Foto: H. Ryttersgaard, Lokalavisen.dk
REPORTAGE – Mandag besøgte indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Det Virtuelle Hospital på Frederiksberg, som behandler patienter med telemedicin. Han mente, det var som at få et kig ind i fremtiden.
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder prøver at gå virtuel stuegang. Klemmen, han holder i hånden, bruger patienterne til at måle, hvor meget deres blod ilter.
Foto: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Region Hovedstaden har afsat 175 millioner kroner af til en forstærket indsats for kronisk syge borgere til og med år 2012

Regionerne igangsætter nu arbejdet med en ny telemedicinsk strategi. Arbejdet blev præsenteret den 5. november 2010 på årsmødet i Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. Regionernes Sundheds-it (RSI) understøtter arbejdet på tværs af de fem regioner
Anne V. Kristensen, næstformand i Danske Regioners Sundhedsudvalg taler ved DSKT årsmøde 2010
Foto: Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin

Danmark er verdensførende, når det kommer til at fjernbehandle patienter. USA lader sig inspirere af den danske model
Svend Christensen er diabetiker og styrer selv meget af sin behandling derhjemme med blandt andet insulin
Foto: Benjamin Kürstein