Del |

Danmark

Event Datoer: Monday, 3 June, 2013

Slut med at pjække for nakke- eller rygøvelserne derhjemme. Ny opfindelse fra Syddansk Universitet gør det muligt for lægen eller fysioterapeuten at overvåge om patienterne passer genoptræningen i hjemmet
Foto: SDU

Ny løsning til mobiltelefoner skal øge trygheden hos forældre til for tidligt fødte børn og gøre det muligt for familierne at komme hurtigere hjem fra sygehuset. Fornyelsesfonden støtter med 4,6 millioner kroner, og forskere fra AAU bidrager med viden om borgernær sundhedsteknologi.

Professor Stanton Newman, leder for Whole System Demontrator projekt
Foto: www.tunstallwsd.co.uk

Et nyt telemedicinprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital skal støtte type 2-diabetikere i at holde deres sygdom under kontrol.
Det giver ikke de store umiddelbare økonomiske besparelser at bruge velfærdsteknologi for kommunerne. Til gengæld giver det forbedrede arbejdsvilkår og mere værdighed for brugerne.Om få år vil alle kunne gå til lægen via internettet, og det vil gavne både folkesundheden og samfundsøkonomien, mener speciallæge. Lægeorganisation frygter dog for nærheden mellem patienter og læger.

I de kommende år bliver patienter i stadig højere grad inddraget i – og får ansvar for – eget helbred. Her kommer nye teknologibaserede sundhedsydelser til at spille en vigtig rolle. Et nyt projekt med base på Københavns Universitet har undersøgt brugervenligheden i forbindelse med it-løsninger for borgere med lungesygdommen KOL.