Del |

Frederiksberg Hospital

Udbredelsen af smartphones med chips og sensorer, der kan måle, hvordan vores hjerte, hjerne og andre organer har det, giver inspiration til udvikling af telemedicinske applikationer.
It's an app for EVERYTHING!

Sundhedsminister Bertel Haarder (V) vil tage initiativ til at sætte helt konkrete mål op for, hvor hurtigt telemedicinske løsninger skal indføres i Danmark. Han er på vej med et initiativ til forhandlinger med regionerne om telemedicin, som betyder, at patienter kan overvåges hjemme i stedet for at ligge i dagevis på hospitalerne efter en operation

REPORTAGE – Mandag besøgte indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Det Virtuelle Hospital på Frederiksberg, som behandler patienter med telemedicin. Han mente, det var som at få et kig ind i fremtiden.
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder prøver at gå virtuel stuegang. Klemmen, han holder i hånden, bruger patienterne til at måle, hvor meget deres blod ilter.
Foto: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Pressemeddelelse - På mandag den 13.december besøger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Det Virtuelle Hospital på Frederiksberg Hospital, som arbejder med telemedicinsk behandling. Efter nytår bliver der for første gang indført nye takster på telemedicin og e-mail-konsultationer, så disse behandlingsformer bliver takseret på lige fod med et besøg på hospitalet.
Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder (V)

Læge Anna Svarre Jakobsen fra Telemedicinsk Forskningsenhed på Frederiksberg Hospital sætter sig hver morgen foran skærmen for at holde stuegang med en "udlagt" patient. Lungepatienten kommunikerer via en tilsvarende skærm i hjemmet. Til højre ses leder af afdelingen, Klaus Phanareth
Foto: Leif Tuxen

Overlæge og forskningsleder Klaus Phanareth, Frederiksberg Hospital
Dagens Medicin

Svend Erik Madsen har kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL. Han er netop blevet indlagt med en forværring af sin sygdom – men i sin egen stue hjemme (udlagt) i lejligheden på Frederiksberg
Sygeplejer Steffen Hogg Christensen, Telemedicinsk Forskningsenhed, Frederiksberg Hospital

Patienterne skal hurtigere hjem fra hospitalet, hvis lægerne ikke skal drifte sig ihjel. Det kan i dag lade sig gøre ved hjælp af teknologi, fastslår telemedicinekspert Klaus Phanareth.

Ny teknologi kan gøre 4.700 sygehus-senge overflødige, mener fagfolk, der vil skære hårdt ned på antallet af sengepladser. Patienterne skal ikke indlægges, men sendes hjem med ny overvågningsteknologi.
Illustration: Hillerød Kommune