Del |

Århus Sygehus

I Grenå har den første borger med diabetiske fodsår valgt at benytte en ny videokonsultationsform, hvor hjemmesygeplejersken og et fodsårsteam på Århus Sygehus ved hjælp af en mobiltelefon sammen vurderer sårenes tilstand og beslutter den videre behandling. Vi har været på arbejde med hjemmesygeplejerske Pia Jensen.
Hjemmesygeplejerske Pia Jensen taler med fodsårteamet på Århus Sygehus om sårenes tilstand.
Foto: Molnlycke, Sårdebatten

Århus Amt har netop valgt at implementere telemedicin ved behandling af diabetiske fodsår. Nu er det hjemmesygeplejersker, der behandler borgernes sår under vejledning af læger og sårsygeplejersker på Århus Sygehus.
Niels Ejskjær præsenterede på konferencen Diabetic Foot Study Group i september to studier om telemedicin på baggrund af erfaringerne fra Århus Amt.
Foto: Molnlycke, SårDebatten