Del |

Supersygehuse


Britisk undersøgelse viser, at telemedicin næsten kan halvere patientdødeligheden. Det rejser ny kritik af den milliarddyre sygehusplan herhjemme. Centrale aktører efterlyser større satsning på telemedicin.

Samarbejde og videndeling regionerne imellem er helt centralt, lyder det fra Danske Regioner, der nu lancerer 11 fælles pejlemærker for videndeling i sygehusbyggeriet

Telemedicin og modeller, hvor man udvikler fremtidens operationsstuer. Min rundtur i USA gav mig masser af inspiration til smarte løsninger i de nye supersygehuse, der skal opføres for 40 mia. kr. For ikke alle pengene skal bruges på mursten.

Det private erhvervsliv er villige til at investere i de kommende supersygehuse, mener Dansk Industri, der gerne ser et styrket samarbejde mellem regeringen og private virksomheder. »Sød musik,« siger sundhedsministeren om forslaget.

Patienterne skal hurtigere hjem fra hospitalet, hvis lægerne ikke skal drifte sig ihjel. Det kan i dag lade sig gøre ved hjælp af teknologi, fastslår telemedicinekspert Klaus Phanareth.

Ny teknologi kan gøre 4.700 sygehus-senge overflødige, mener fagfolk, der vil skære hårdt ned på antallet af sengepladser. Patienterne skal ikke indlægges, men sendes hjem med ny overvågningsteknologi.
Illustration: Hillerød Kommune