Del |

Det Borgernære Hospital

En cloud-baseret prototype på Herlev Hospital giver patienter mulighed for at klare konsultationen på sygehuset foran pc’en derhjemme.

Formålet med projektet har været, at udvikle  3 prototyper (prøvemodeller) på telemedicinske løsninger på baggrund af en brugerinnoveret proces, hvor både patienter og sundhedsprofessionelle, som brugere, har været aktive i udvikling af løsningerne. Projektet har også haft som formål, at skabe viden på tværs af patientgrupper, om brugerbehov ved telebaserede løsninger, hvor patienter kan overvåges og kommunikere medde sundhedsprofesionelle hjemme fra.