Del |

Millioner til telemedicin

I fremtiden skal danske patienter selv tage deres blodtryk, overvåge deres medicinforbrug og behandles for kroniske sygdomme i eget hjem. Telemedicin er hjørnestenen blandt de i alt 22 initiativer, der skal få det danske sundhedsvæsen til at brage ind i den digitale verden.

Det fremgår af en nye digitaliseringsstrategi frem mod 2017 fra Kommunernes Landsforening (KL), regionerne og regeringen, som Mandag Morgen er i besiddelse af.

»Sundhedsvæsnet har gennem flere år arbejdet på at udvikle og afprøve it-løsninger. Nu skal vi have de eksisterende it-løsninger, som vi ved virker, bredt ud og taget rigtigt i brug, så både patienter, pårørende og medarbejdere i vores sundhedsvæsen kan høste gevinsterne ved digitaliseringen,« siger sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag (SF) til Mandag Morgen.

Som eksempel vil regeringen afsætte 75 millioner kroner til investeringer i telemedicin. Tanken er ifølge Mandag Morgen, at der inden foråret 2015 skal laves en plan for, hvordan de bedste ideer føres ud i stor skala.

Regeringen læner sig blandt op ad erfaringer med KOL-patienter, der selv kan måle blodtryk og hvor meget ilt, deres lunger bruger. Resultaterne deles så med en læge uden at patienter møder op i klinkken.

Ifølge Mandag Morgen fremgår det af strategien, at 80 procent af kommunikation mellem sundhedsvæsenet og borgerne skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.

Strategien sætter en fælles, forpligtende og ambitiøs kurs for det videre arbejde med digitalisering af sundhedsvæsenet, og indeholder 22 konkrete initiativer, der skal realiseres frem mod 2017.

Oveni den eksisterende finansiering fra parterne vil regeringen afsætte knap 80 millioner kroner til at starte strategien, heraf 75 millioner kroner til nye investeringer i telemedicin.

Blandt de centrale mål på kort sigt er:

  • Fuld anvendelse af it-arbejdspladser (Elektronisk Patientjournal - EPJ) i regionerne inden udgangen af 2014 samt mål for it-understøttelse af centrale arbejdsgange i kommunerne inden udgangen af 2014, baseret på klare indikatorer.
  • Fuld anvendelse af Fælles Medicinkort i regionerne i 2013 og fuld udbredelse i alle kommuner i 2014 med henblik på fuld anvendelse medio 2015. 
  • Understøttelse af digital kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter gennem fuld anvendelse af MedCom-beskeder inden udgangen af 2014.
  • Fortsat udbredelse af telemedicin med afsæt i samlet nationalt program.
  • Udbredelse af Fællessprog III i alle kommuner frem mod 2017.