Del |

Videostreaming i ambulancer slukker trådløst hjerteudstyr

Siden januar har 10 ambulancer og en lægebil i Region Nordjylland været en del af et forsøgsprojekt, som går ud på at streame video fra ambulancerne.

Det betyder, at det bliver muligt for læger at vurdere patienternes tilstand, selvom der ikke lige befinder sig en læge i selve ambulancen.

Det er blandt andet vigtigt med en korrekt lægefaglig vurdering, da de videoudstyrede ambulancer, som befinder sig i regionens yderområder, kan risikere at skulle køre langt, før de når til det rette hospital.

Men nu er videostreaming-projektet foreløbigt sat på standby. Streamingen har nemlig vist sig at forstyrre det udstyr, som måler data om blandt andet patienternes hjerte, altså EKG.

Udstyret sender data trådløst til en computer i ambulancen, og den forbindelse bliver afbrudt, når der bliver videostreamet. Afbrydelsen sker vel at mærke ikke i computeren i selve videoambulancen, men i andre ambulancer, hvis de befinder sig i nærheden.

LÆS HELE ARTIKEL PÅ ING.DK