Del |

Telemedicinsk patientkuffert nomineret til digitaliseringsprisen 2012

Innovation er at tænke nyt. Få ideer, som ikke er set før og føre dem ud i livet. Og det er Region Syddanmark god til på velfærdsområdet. Nomineringerne til årets digitaliseringspris er netop blevet offentliggjort. To ud af tre nominerede projekter i velfærdskategorien til årets digitaliseringspris er fra Region Syddanmark. 

Regionens formand, Carls Holst glæder sig over nomineringerne.

"Region Syddanmark har fået to ud af tre nomineringer til digitaliseringsprisen i velfærdskategorien, og det vidner om, at vi er helt i front, når det handler om at tænke innovativt og sætte borgerne i centrum", siger Carl Holst til Radio Horsens.

En af de nominerede er den telemedicinske nytænkning, Patient-Kufferten, hvor patienter ved hjælp af videosamtale kan få flyttet en del af behandlingen til eget hjem. Den anden er Region Syddanmarks nye mobil-app ”Akuthjælp”, hvor man blandt andet kan se de aktuelle ventetider på regionens skadestuer via sin mobiltelefon.

Patient-Kuffert giver færre genindlæggelser
Det samme erRegion Syddanmarks”Patient-Kuffert”. Den er udviklet på OUH, og har tidligere gået under navnet KOL-kufferten, fordi de første patienter, som tog den i brug, netop var KOL-patienter (patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse). Nu er den blevet testet, evalueret og taget i drift, så den er en del af behandlingerne på sygehuset, hvilket har betydet større patienttilfredshed og færre genindlæggelser.

Mobil app "Akuthjælp"
Kan det betale sig at køre lidt længere, mod så at få langt kortere ventetid til skadestuen? Det er en af filosofierne bag Region Syddanmarks app ”Akuthjælp”, som har fået en rigtig god modtagelse hos borgerne. Den gør det muligt via sin mobiltelefon at se, hvor lang ventetid der er på regionens skadestuer, og derved selv finde ud af, hvordan man hurtigst får hjælp, når uheldet er ude.

App’en blev lanceret i januar og er blevet downloaded fra App Store og Android Market flere end 50.000 gange. Nu er app-en nomineret til digitaliseringsprisen i kategorien velfærdsprisen.

Del af sundhedsvisionen
"Vi har i en årrække sat fokus på innovation, og det begynder borgerne nu at nyde godt af", siger Carl Holst.

Digitaliseringsprisen har i år modtaget 43 indstillinger, hvoraf 19 er til velfærdsprisen, som de to syddanske projekter er nomineret i. De øvrige projekter er indstillet i kategorien effektiviseringsprisen.

Velfærdsprisen
Prisen i velfærdskategorien gives til en offentlig institution eller myndighed, som har implementeret og lanceret en løsning/service, der ved hjælp af teknologi først og fremmest har givet en mærkbar serviceforbedring for borgeren i dennes hverdag, og som sekundært har bidraget til en samlet effektivisering for den offentlige sektor.

Prisen overrækkes 20. marts i Musikhuset i Århus på Digitaliseringskonferencen.  

Fakta om Digitaliseringsprisen:
Digitaliseringsprisen 2012 er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, KL, CEDI, KMD, HP og Rambøll Management Consulting

Digitaliseringsprisen skal øge opmærksomheden om succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor. Ved at præmiere konkrete projekter belønner prisen foregangseksempler, der gavner samfund og borgere, og som inspirerer andre til nye visioner og initiativer.

Digitaliseringsprisen er tidligere blevet uddelt i år 2004, 2006, 2007 samt perioden 2009-2011.