Del |

Telemedicin skal hjælpe diabetikere i København

Et nyt telemedicinprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital skal støtte type 2-diabetikere i at holde deres sygdom under kontrol.

En skærm hjemme i stuen med lyd, levende billeder og direkte kontakt til kommunens sygeplejersker. Det er allerede virkeligheden for flere københavnere ramt af type 2-diabetes.

I juni blev der i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital sat strøm til et nyt telemedicinprojekt for diabetikere på kommunens forebyggelsescenter på Nørrebro.

Giver større tryghed
Den nye teknologi skal støtte diabetesramte i at tage vare på deres egen sygdom.

”Telemedicin bliver en vigtig faktor i kommunernes opgave med at støtte diabetesramte og andre kronisk syge bedst muligt i fremtiden. Teknologien giver større tryghed og bedre livskvalitet for den enkelte – samtidig med, at vi udnytter de offentlige ressourcer mere effektivt,” siger Københavns sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF).

Undersøgelser viser, at diabetikere, der gennemfører et rehabiliteringsforløb, oplever fald i både blodsukker, blodtryk og vægt. Men når forløbet stopper, og patienterne skal klare sig på egen hånd, stiger manges blodsukker igen og dermed risikoen for alvorlige følgesygdomme.

Håbet er, at telemedicin kan fastholde patienterne i gode vaner efter endt rehabilitering, så de får bedre kontrol med deres sygdom.

Hjælp til at tage vare på sig selv
”Med det nye telemedicinprojekt forsøger vi at motivere patienterne til øget egenomsorg ved fx regelmæssige målinger af blodsukkeret. Hvis man regelmæssigt måler sit blodsukker, får man en bedre forståelse for sammenhængen mellem kost, motion og medicin og bedre forudsætninger for tidligt at søge hjælp hos egen læge, hvis ens sygdom forværres”, siger Caroline Raun Hansen, speciallæge i endokrinologi, Bispebjerg Hospital.

Københavns Kommune håber, at især socialt udsatte borgere kan få særligt gavn af erfaringerne.

”Vi ser en overvægt af type 2-diabetes blandt socialt sårbare borgere. De er ofte udfordret af at skulle tage vare på deres egen sygdom og fx møde op til planlagte kontroller. Mit håb er derfor, at telemedicin kan støtte dem i at få et bedre liv, hvor de lærer at reagere på deres sygdom i tide”, siger sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen.