Del |

Psykiater på iPad

Det er en tendens i tiden, at patienterne i højere grad både kan og vil inddrages i egen behandling. Psykiatrien er måske det allerbedste eksempel, fordi det er så personrelateret

Den lille sortklædte iPad står klar på skrivebordet foran Lilian Krabbe-Larsen, en af den midtjyske psykiatris behandlersygeplejersker, og der er forbindelse igennem til »P« - den patient, hun skal have en samtale med.

Den unge voksne »P«, som Ugeskrift for Læger har lovet anonymitet, sidder hjemme hos sig selv, ligeledes med en iPad foran sig. »P« bærer diagnosen »skizofren« og er en af 24 patienter i et nyt pilotprojekt om telepsykiatri, som Region Midtjylland har igangsat.

Lilian Krabbe-Larsen kan se »P« på iPad-skærmen og omvendt, og de to snakker bl.a. om effekterne af, at »P« har reduceret sin sovemedicin. De viser også Ugeskriftet de skemaer, som patienter og behandlere i projektet kan benytte sig af - der er f.eks. et, som viser patientens medicin, et andet viser en mestringsplan, et tredje handler om specifikke hændelser og patientens reaktioner. Alt sammen indeholdt i den app, som er udviklet til projektet.

LÆS HELE ARTIKEL I UGESKRIFTET FOR LÆGER