Del |

Omsorg for den digitale patient

Et oplæg i forbindelse med Forskningens Døgn satte fokus på den digitale patient. Studerende på Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens, Sarah Svendsen og Sabrina Søndergaard, ser mange fordele, men også mange etiske problemstillinger i digitaliseringen af sundhedsvæsenet
Sygeplejerstudentene Sarah Svendsen (th) og Sabrina Søndergaard ser mange udfordringer i mødet med den digitale patient.
Foto: VIA University College

”Vi bliver fodret med etik fra dag ét på uddannelsen. Og jeg synes, at det er noget af det vigtigste, når man taler om den digitale patient. Jeg har skrevet eksamensopgave omkring EPJ (Elektronisk Patient Journal) og de etiske dilemmaer, der opstår, når alle sundhedsprofessionelle får adgang til alle oplysninger om patienten,” fortæller Sabrina Søndergaard, der er studerende på modul 7 på VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens.

Hun er mødt op i auditorium A på Campus Horsens denne fredag morgen den 20. april for at høre oplæg om ”Den digitale patient”. Oplægsholder er forfatter til bogen af samme navn Mads Ronald Dahl, der er ph.d. og forsker i sundhedsinformatik ved Aarhus Universitet.

Telemedicin og hjemmepleje
”Vi har læst uddrag af bogen i undervisningen, så emnet er ikke nyt for os, men det er stadig meget interessant at høre om. På mange måder er digitalisering og for eksempel telemedicin en rigtig god ide, men der er også ulemper. For os som sygeplejersker er det svært at vurdere det hele menneske, når vi bare ser dem på en skærm, og patienten får selv meget større ansvar for egen behandling, og det kan ressourcesvage patienter måske ikke magte,” forklarer Sarah Svendsen, der studerer på modul 7 på VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens.

Mads Ronald Dahl reflekterer i sit oplæg over den digitale patient og de problemer og udfordringer, som den digitale udvikling i sundhedsvæsenet skaber. Han vedkender, at der er mange steder, hvor fx hjemmepleje og telemedicin giver rigtig god mening. Men han peger samtidig på faldgruberne, som blandt andet handler om det såkaldte B-hold af patienter, der let kan føle sig oversete og glemte, og det er problematisk for kommunikationen, at den almene patient ikke kan forstå den sundhedsprofessionelle terminologi. Og så er der hele den etiske diskussion og det problematiske i, at personfølsomme oplysninger kan stjæles og misbruges. Desuden mener forskeren i sundhedsinformatik, det er vigtigt, at de grundlæggende dyder i sundhedsvæsenet om at helbrede, lindre og trøste tages med over i den digitale verden.

Øget afstand til patienterne
”Jeg synes, at det er nogle yderst relevante refleksioner, han tager frem. Hvor ligger omsorgen, når mødet og kommunikationen mellem sygeplejerske og patient går igennem et medie. For os som sundhedsprofessionelle er det en fordel med gennemsigtighed i journalerne, men faren er, at vi bliver diagnosefikserede og stigmatiserer patienterne,” siger Annette Rahn, der er underviser på Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens.

Hun understreger, at den øgede afstand til patienterne stiller store krav til de kommende sygeplejerskers faglighed og deres både kliniske, pædagogiske og kommunikative kompetencer.
”Vi er meget opmærksomme på den udfordring i vores undervisning, og derfor øver vi bevidst fx online vejledning og online undervisning, så de studerende i praksis finder ud af, hvad man kan og ikke kan med det medie,” siger Annette Rahn.

/VIA Univerity College, Journ. Lone Vestergaard Andersen, lva@viauc.dk