Del |

Nye ingeniører skal skabe fremtidens sundhedssektor

I januar blev det første hold diplomingeniører i sundhedsteknologi udklækket fra Aarhus Universitet. De skal være med til at skabe en teknologibaseret sundhedssektor, og efterspørgslen på deres kompetencer er stor.

Efter tre et halvt års uddannelse står Danmarks første diplomingeniører i sundhedsteknologi nu klar til arbejdsmarkedet, og der bliver rift om dem, vurderer Bente Besenbacher, leder af Diplomingeniør uddannelsen i sundhedsteknologi ved Aarhus Universitet. ”Samfundet går nogle enorme udfordringer i møde med et stærkt omkostningspres blandt andet på grund af en voksende ældrebefolkning. Det er en demografisk udvikling, der kalder på en gennemgribende fornyelse af pleje- og sundhedssektoren, hvor teknologi er et helt centralt omdrejningspunkt,” siger hun.


En eftertragtet kompetenceprofil
Ingeniørhøjskolen har mærket en stigende interesse for den nye ingeniørprofil fra både det offentlige sundhedsvæsen og fra private virksomheder.
”Vores dimittender har et eftertragtet sæt af kompetencer. De kan forstå sundhedsfaglige problemstillinger og tænke helhedsorienteret omkring teknologisk udvikling på brugernes præmisser. Og så er de trænet i at arbejde med virkelige problemstillinger i hele deres studieforløb,” siger Bente Besenbacher.


Diplomingeniør uddannelsen i sundhedsteknologi opstod på baggrund af et akut behov for ingeniører i sygehusvæsenet og industrien, der kan bidrage til mere teknologisk innovation i branchen som helhed.


Danmark har brug for en ny type af ingeniører, som kan bygge bro mellem det traditionelt sundhedsfaglige og det teknologiske.
”Det er netop i dette krydsfelt, at innovation og vellykkede løsninger opstår. Eller sagt på en anden måde: Ham, der programmerer koden til den nye elektroniske patientjournal, han skal kunne tale med lægerne og sygeplejerskerne og forstå deres behov. Ellers bliver det aldrig rigtig godt,” forklarer Bente Besenbacher.


Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer klassiske medicinske fag som for eksempel anatomi og folkesundhed med en række teknologifag som for eksempel elektronik og it- og kommunikationsteknologi. I uddannelsen indgår desuden et halvt års praktik.


En gennemgribende fornyelse af sundhedssektoren venter
Sundhedsteknologiingeniørerne har forskellige former for specialiseringer. Nogle vil komme til at beskæftige sig med indkøb af teknologi til sygehusene, andre med udvikling af nye behandlings- og forebyggelsesmetoder. Nogle vil komme til at arbejde med design af fremtidens telemedicinske løsninger og andre igen med udvikling af it-infrastrukturen i sundhedsvæsenet.
Fælles for dem er, at de vil komme til at bidrage til en gennemgribende fornyelse af den sundheds- og plejesektor, vi kender i dag.

LÆS HELE ARTIKEL I FAGBLADET; TEKNIK OG VIDEN.DK