Del |

Et steg nærmere evidensbaseret telemedicin

I lighed med andre former for patientbehandling gælder det at anvende evidensbaserede teknologier. Evalueringsverktøjet MAST hjælper med at styrke tankegangen indenfor telemedicin.

Som et led i den nationale og internationale udvikling med stadig flere anvendelser af telemedicinske løsninger, har et internationalt forskerteam med dansk ekspertise i spidsen, udviklet en standardiseret evalueringsmetode for telemedicin.

Hovedformålet med MAST (Model for ASsessment of Telemedicine) er at tilbyde forskere og beslutningstagere en enkel struktur for at vurdere effekter og konsekvenser af telemedicinske interventioner.

Den fynske MTV-enhed ved Odense Universitets Hospital (OUH) med bl.a. ph.d. Kristian Kidholm, har haft en meget central rolle i udviklingen af metoden, og hans hold pulicerer nu deres første videnskabelige artikel om MAST.

Projektet har modtaget forskningsmidler fra EU og består af en bred vifte forskere fra forskellige europæiske lande.

Metoden er nu bl.a. anbefalet som standard evalueringsverktøj av de Danske Regioner via deres Telemedicinstrategi 2011 samt i brug ved flere store EU projekter.

I løbet af 2010-2013 vil MAST blive afprøvet i EU projektet Renewing Health, hvori der foretages randomiserede studier af 18 telemedicinske interventioner i 9 lande. MAST bruges også som ramme for to andre store EU-projekter om telemedicin og integrated care, hhv. inCASA og Integrated Home Care.

Den nylige publicerede artikel beskriver en model for evaluering af telemedicin, som blev udarbejdet i 2009-2010 for EU kommissionen. Modellen er baseret på MTV-tankegangen og tilpasset de særlige outcomes der er ved telemedicinske interventioner. Baggrunden for modellen er et systematisk litteraturstudie samt seminarer med beslutningstagere indenfor telemedicin og sundhedsvæsenet i en række europæiske lande.

Den anbefalede model, MAST, indeholder tre trin:

  • Forudgående overvejelser – som skal foretages før en egentlig evaluering kan bør igangsættes
  • Multidisciplinær vurdering – hvor outcomes af telemedicin vurderes inden for 7 grupper af outcomes: (1) patienter og teknologi, (2) Patientsikkerhed, (3) kliniske effekter, (4) patientvurdering, (5) økonomi, (6) organisation og (7) bredere kulturelle, etiske og juridiske aspekter.
  • Vurdering af overførbarhed af resultaterne - hvad er mulighederne for at overføre resultater til andre regioner og lande.


LÆS HELE ARTIKEL i tidsskriftet: International Journal of Technology

SE OGSÅ: TELEMEDICINER.DK TEMA-SIDE OM MAST

Kristian Kidholm, Anne Granstrøm Ekeland, Lise Kvistgaard, Janne Rasmussen, Claus Duedal Pedersen, Alison Bowes, Signe Agnes Flottrorp, Mickael Bech.
A model for assessment of telemedicine applications: MAST .
International Journal of Technology Assessment in Health Care, 28:1, 44-51, January 23, 2012

Objectives: Telemedicine applications could potentially solve many of the challenges faced by the healthcare sectors in Europe. However, a framework for assessment of these technologies is need by decision makers to assist them in choosing the most efficient and cost-effective technologies. Therefore in 2009 the European Commission initiated the development of a framework for assessing telemedicine applications, based on the users’ need for information for decision making. This article presents the Model for ASsessment of Telemedicine applications (MAST) developed in this study.

Methods: MAST was developed through workshops with users and stakeholders of telemedicine.
Results: Based on the workshops and using the EUnetHTA Core HTA Model as a starting point a three-element model was developed, including: (i) preceding considerations, (ii) multidisciplinary assessment, and (iii) transferability assessment. In the multidisciplinary assessment, the outcomes of telemedicine applications comprise seven domains, based on the domains in the EUnetHTA model.

Conclusions: MAST provides a structure for future assessment of telemedicine applications. MAST will be tested during 2010–13 in twenty studies of telemedicine applications in nine European countries in the EC project Renewing Health.