Del |

CAST med i nyt projekt om telemedicin

Fonden for Velfærdsteknologi (tidligere ABT-fonden) støtter gennemførelsen af fem telemedicinske projekter. CAST står i spidsen for projekternes økonomiske og patientmæssige evalueringer.

CAST gennemfører forskningsbaserede projekter, udredninger og analyser inden for sundhedsøkonomi, MTV og sundhedstjenesteforskning generelt i samarbejde med offentlige og private partnere. 

Fonden for Velfærdsteknologi (tidligere ABT-fonden) støtter gennemførelsen af fem telemedicinske projekter rettet mod fem forskellige patientgrupper: patienter med type 2 diabetes, KOL-patienter, patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom samt gravide med komplikationer og gravide uden komplikationer. De fem projekter gennemføres i Region Midt og Region Hovedstaden. Baggrunden for de telemedicinske projekter er at reducere antallet af ambulante besøg og indlæggelse samt at skabe sammenhæng i patientforløbet. Dette skal bl.a. ske ved at understøtte patienters aktive inddragelse i eget behandlingsforløb.

De fem projekter omfatter patienter i ambulant forløb og udlagte patienter (i eget hjem eller kommunal aflastning) og adskiller sig i forhold til det telemedicinske tiltag. Tiltagene omfatter; selv/hjemme-monitorering, bookingfaciliteter, videokonference, interaktiv konsultation, informationsmateriale og undervisningsforløb.

Fælles træk ved de fem projekter er at de omhandler telemedicin, og at de giver adgang til patientens data for alle involverede (patient, hospital, praktiserende læge, kommune). Udover elektronisk udveksling af medicinske informationer inddrager de fem projekter patientens hjem. Således interagerer den enkelte patient med teknologi og sundhedsprofessionelle i eget hjem, og på en ny måde. Patienten bliver medproducent af data, indgår i tolkning af data og forventes (afhængigt af funktionsniveau) at handle på denne baggrund.

CAST gennemfører evalueringen af de økonomiske konsekvenser samt de patientmæssige aspekter. Evalueringen sker i samarbejde med de fem delprojekter, Socialstyrelsen, der evaluerer de kommunale konsekvenser, og MedCom.

Projektdeltagere fra CAST: Jens Olsen, Anne Lee, Marianne Sandvei