Del |

Ny radar-chip kan give billeddiagnostik på smartphones

Denne kan blive integreret i fremtidens smartphones
Illustration: Francesco Saggio/Hanne Utigard, UiO

Militæret har længe brugt radar til at opdage fiendtlige fly og skibe på flere hundrede kilometers afstand. 

Det store problem tidligere har været at opfange og behandle radarsignal der blir reflektert når afstanderne bliver korte. Dette skyldes at det kræves enormt hurtig databehandling for at få billeder ud fra ekkoet der sendes tilbage. Det er lige dette problem professor i mikroelektronik, Tor Sverre Lande og hans forskergruppe fra Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO) har fundet en løsning på.

Sammen med kollega og stipendiat Malihe Zarre Dooghabadi, har han - og et af UiO's spin-off firma, Novelda, konstrueret en integreret radar- og computerchip i CMOS, der er 10x gange så hurtig som dagens bedste pc'er. Den nye chip så hurtig at den kan måle afstanden som en radarbølge tilbagelægger på halvandet pico-sekund. Dette gør at den kan bruges til mange nye ting, herunder nye muligheder indenfor det medicinske felt. 

"Dette kan blive et nyt fundament i medicinsk diagnostik. Men vi må gjøre det klart: Dette er bare begyndelsen. Vi forsker på metodene. Vi ved endu ikke hvordan vi skal måle de forskællige ting/substanser i kroppen. Her kommer bildebehandlere, signalbehandlere og medicinere ind", forklarer Tor Sverre Lande til UiO's forskningsmagasin Apollon.

Til Ing.dk, siger professoren at det ikke stopper her. F.eks. på lægekontoret vil man kunne indbygge den nye chip i et færdigt apparat, som bliver på størrelse med en smartphone. Og faktisk håber Tor Sverre Lande, at chipteknologien engang bliver så billig, at den kan blive en del af helt almindelige smartphones sensorer, på linje med nutidens proximitysensor, retningssensor, accelerationssensor, magnetfeltsensor og GPS. 

Selv om professoren ikke nævner telemedicin, kunne man forestille sig muligheder indenfor non-invasiv monitorering i hjemmet, f.eks. hjerterytme og respirationsfrekvens. 

Læs også udmærkede artikler (kilder) via link nedenunder