Del |

Det ikke er sygeplejerskerne der står i vejen for mere telemedicin i Danmark

Næstformand for Dansk Sygeplejeråd - Dorte Steenberg
Billed: Dansk Sygeplejeråd - dsr.dk

Danmark er meget langt med telemedicin, men der er brug for at få et overblik over de mange spredte projekter og få indsatserne koordineret. Det var alle de mange oplægsholdere enige om.

De var også enige om, at det område, hvor vi får mest gavn af telemedicinske løsninger, er den store gruppe af borgere med en eller flere kroniske sygdomme. Der er allerede mange gode løsninger for KOL- og diabetespatienter og for patienter i AK-behandling.

Men der fortsat nogle barrierer:

-Der mangler finansiering til både udvikling af telemedicinske løsninger og til investering og drift af teknologien i klinisk praksis
-Sundhedsvæsenets opbygning er ikke gearet til løsninger på tværs af sektorgrænserne
-Der mangler økonomisk incitament til at gå i gang i både regioner og kommuner.

-Hvem vil investere i noget, man taber penge på?

Dansk Sygeplejeråds næstformand, Dorte Steenberg, pegede på, at der derudover også er problemer med lovgivningen og måske også med nogle af de sundhedsprofessionelles holdning til telemedicin.  

LÆS HELE ARTIKEL PÅ DSR.DK