Del |

Blog: Virtualisering vinder frem, vil lægerne tage bolden?

For en uges tid siden afholdt Danske Regioner og RSI (Regionernes Sundheds-IT) en konference om regionernes fælles strategier for telemedicin og it-understøttet patient empowerment.
Foto: Hans Peder Graversen, afdelingschef, Kvalitet og Sundhedsdata, Region Midtjylland
Foto: Hans Peder Graversen, afdelingschef, Kvalitet og Sundhedsdata, Region Midtjylland

For en uges tid siden afholdt Danske Regioner og RSI (Regionernes Sundheds-IT) en konference om regionernes fælles strategier for telemedicin og it-understøttet patient empowerment.

Her kunne vi få at vide, hvad der forventes gennemført i den nærmeste tid: Telemedicinsk opkobling mellem ambulance og akutmodtagelse, udbredt brug af videokonferencer, telemedicinske løsninger til de store kroniske patientgrupper og i psykiatrien.

På lidt længere sigt desuden udveksling af data og billedmateriale præhospitalt-hospitalt samt online ekspertvurdering og telemedicinsk overvågning af patienter, der ligger på andre afdelinger eller i hjemmet. Mange innovative projekter er desuden undervejs.

Udviklingen vil kunne gå stærkt, fordi de tekniske muligheder allerede forefindes og blot skal ibrugtages bredt i sundhedsvæsenet.

Derfor var der i konferencen indlagt en bredt sammensat paneldebat, hvor muligheder og udfordringer blev kommenteret fra flere sider.

LÆS HELE BLOGKOMMENTAR FRA HANS PEDER GRAVERSEN HOS UGESKRIFT FOR LÆGER