Del |

Psykiater-samtaler via nettet

I Region Sjælland er der tilbud til visse psykiatriske patienter om at tale med psykiateren via videokonference-udstyr. Det giver mulighed for at komme hurtigere til samtale, end det ellers er muligt

 

Via et kamera, en skærm og en hurtig opkobling til internettet, kan patienter inden for børne- og ungdomspsykiatrien i store dele af Region Sjælland tale med deres behandler. Det sparer en masse transporttid både for patient og behandler, og betyder i mange tilfælde, at patienten kan komme hurtigere til samtale. For det er nemmere for psykiateren at finde tid i kalenderen til en hurtig opkobling via videokonference, end at skulle afse tid til den ofte lange transport inden for regionen fra for eksempel Næstved til Nykøbing Falster.

Udstyret blev først indført i det tidligere Storstrøms Amt af overlæge og centerleder ved Psykiatrisk Børne- og Ungecenter, Flemming Sevaj. Den primære årsag var speciallægemanglen og de store afstande i amtet, der ikke er blevet mindre efter at Region Sjælland blev til.

Nytte ved patientsamtaler 
Flemming Sevaj fortæller, at selvom udstyret ganske vist primært bruges som et redskab til intern kommunikation, patientkonferencer, uddannelse for personalet og psykiatrisk rådgivning af personalet på forskellige lokaliteter og institutioner i amtet internt, så har det også vist sin store nytte i forhold til patientsamtaler. I første omgang for børn og unge og yngre voksne, det vil sige 18-25 årige. Metoden er dog også ved at blive udbredt til voksen psykiatrien i regionen.

Flemming Sevaj fortæller, at det er en stor tidsbesparelse i hverdagen at kunne bruge udstyret i stedet for at skulle køre måske en time hver vej for en enkelt konsultation. Det er nemmere at få plads til i kalenderen på den måde, og det afbøder den speciallæge mangel, der ellers hersker i regionen.

»Det kan bruges for eksempel i forbindelse med en vurdering af, om det er forsvarligt at give en patient udgang eller udskrive patienten eller i forbindelse med justering af medicineringen,« siger Flemming Sevaj.

»Jeg er ikke i tvivl om, at når der er etableret fortrolighed, så er det et udmærket instrument til den slags rutinejusteringer på afstand,« siger han og tilføjer, at der altid er en kontaktperson til stede fysisk sammen med patienten, når der foretages en videokonsultation.

Regionen vil nu indføre udstyret på flere andre afdelinger