Del |

Ølpenge til it-pionér - Finn Klamer er årets modtager af Carlsbergs Mindelegat

Finn Klamer er årets modtager af Carlsbergs Mindelegat. Han får først og fremmest prisen for sit store engagement og sin vedholdenhed i udviklingen af it i praksissektoren.

Janteloven er skrevet få kilometer fra Finn Klamers bopæl på Mors. Men Janteloven og dens restriktive syn på mennesket og dets udfoldelsesmuligheder har på ingen måde præget mennesket og lægen Finn Klamer, der i dag får overrakt Carlsbergs Mindelegat. Finn Klamer har gennem sine mere end 30 år som praktiserende læge på Mors tværtimod demonstreret, at det nogle gange er muligt at overkomme det næsten umulige – også selv om man sidder i en solopraksis, som i perioder omfattede 3.000 patienter, og alligevel have overskud til at engagere sig i sine patienter, fagets udvikling og de teknologiske fremskridt.

Når det er lykkedes for Finn Klamer at få en tilsyneladende umulig hverdag til at hænge sammen, er det i høj grad, fordi han har forstået at bruge de hjælpeværktøjer, som den teknologiske udvikling har genereret.

»Allerede for 15-20 år siden så jeg, at sundhedsvæsenet havde svært ved at følge med det omgivende samfunds krav. Samtidig var der, efter min vurdering, mange uudnyttede muligheder i den spirende udvikling inden for it. Jeg startede med at fokusere på de interne arbejdsgange i min praksis for at se, hvor jeg kunne brug it som en ekstra hjælp. Hvor kunne jeg flytte opgaver til mine tre medarbejdere, og samtidig opnå, at det kom mine patienter til gode,« fortæller Finn Klamer.

Han så hurtigt it som et effektivt redskab til at overskue og koordinere patientforløb. At hverdagen som travl sololæge kunne gøres mere overkommelig i kraft af den teknologiske udvikling og dens muligheder, blev lidt af en åbenbaring for Finn Klamer, og for at springe mange mellemregninger over, er det en åbenbaring, han siden har delt med kollegaer, med lokal- og landspolitikere, ansatte i Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen og mange andre.

»IT er din allierede – ikke en hæmsko. Teknologierne rummer stadig store uanvendte muligheder, men det er en proces, som skal styres og superviseres grundigt. Ikke mindst ud fra et etisk aspekt, fordi der især inden for sundhedsinformatik kan være en potentiel risiko for misbrug af personfølsomme data,« siger Finn Klamer, der håber, at den evigt tilbagevendende diskussion om elektroniske patientjournaler kan løftes op til en mere konstruktiv helhedsbetragtning af det danske sundhedsvæsen.

»Min styrke og min ambition har altid været at tænke sammenhængende patientforløb, på tværs af de forskellige kulturer i primær- og sygehussektor. Det er fint, at almen praksis kører så flot på it-området i det danske sundhedsvæsen, men det skal hænge sammen med det øvrige sundhedsvæsen – og den tankegang vil også præge den kommende strategi for et digitalt sammenhængende sundhedsvæsen,« bebuder Finn Klamer.

At han kan udtale sig med stor sikkerhed om dette spørgsmål, skyldes bl.a., at han gennem mange år har været medlem af mange råd, nævn og kommissioner inden for sundhedsinformatik-området.

’Fadder’ for sundhed.dk
Sundhedsportalen sundhed.dk er i dag en integreret del af det danske sundhedsvæsen, som bruges flittigt af både almindelige borgere og sundhedsprofessionelle. At portalen overhovedet blev en realitet, har Finn Klamer en stor del af æren for. I 1999 leverede han grundmodellen til sundhed.dk til Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).

Selskabet gav Finn Klamer carte blanche til at gå videre med planerne, og i de kommende to år frem til den politiske godkendelse af sundhed.dk, var han en central spiller. 

Finn Klamer har også sat sit fingeraftryk på bl.a. brug af åbne journaler via den digitale signatur på sundhed.dk, og integreret telemedicin i det daglige arbejde i sin praksis.

Efter 34 år som praktiserende læge stoppede Finn Klamer 1. april i år. Praksis kunne ikke sælges, så den blev nedlagt og patienterne fordelt til de øvrige praktiserende læger i området.

»Jeg forærede min praksis til Danmark,« siger Finn Klamer – uden bitterhed i stemmen. Men selv om han nu har trappet ned fra en arbejdsuge på mindst 80-90 timer til nu 40-50 timer, er engagementet fortsat stort. Finn Klamer er en efterspurgt oplægsholder i ind- og udland, arbejder fast to dage om ugen som lægefaglig udviklingsrådgiver for sundhed.dk, er engageret i en række projekter under Danske Regioner og er derudover bl.a. tilknyttet Aalborg Universitet som censor.