Del |

Vi deler vores viden

Århus Amt har netop valgt at implementere telemedicin ved behandling af diabetiske fodsår. Nu er det hjemmesygeplejersker, der behandler borgernes sår under vejledning af læger og sårsygeplejersker på Århus Sygehus.
Niels Ejskjær præsenterede på konferencen Diabetic Foot Study Group i september to studier om telemedicin på baggrund af erfaringerne fra Århus Amt.
Foto: Molnlycke, SårDebatten

I Center for Den Diabetiske Fod på Århus Sygehus står sårsygeplejerske Lone Vesterskov og 1. reservelæge Niels Ejskjær klar ved computeren. Om få minutter skal de ringe til hjemmesygeplejerske Pia Jensen, der er på besøg hos Henrik Dokkedal, og det er vigtigt, at fodsårteamet er parat.

”Hjemmesygeplejersker kører efter et meget stramt program for, at de kan nå at besøge alle borgere. Det er derfor vigtigt, at aftalen med hjemmesygeplejersken er godt planlagt, så vi alle er til stede, når vi ringer op og begynder konsultationen,” fortæller Lone Vesterskov.

Centret har dannet rammen om et projekt om telemedicin, som har ført til, at Århus Amt pr. 1. oktober er begyndt at implementere telemedicin i behandlingen af diabetiske fodsår. Det betyder, at konsultationen er fl yttet til borgerens eget hjem, hvor hjemmesygeplejersken er i direkte dialog med fodsårteamet på Århus Sygehus ved hjælp af en videotelefon.

”Den helt store fordel ved denne metode er, at vi er i direkte samtale med hjemmesygeplejersken og borgeren, mens konsultationen foregår. I Vestsjællands Amt og Sønderjyllands Amt, hvor behandlingen af diabetiske fodsår også foregår i borgerens eget hjem, tager hjemmesygeplejersken et still-billede af såret med et digitalt kamera, som fodsårteamet på hospitalet kigger på den efterfølgende dag,” fortæller Niels Ejskjær.

 

Større viden om sårbehandling

”Videokonsultationen giver os mulighed for at dele vores viden med hjemmesygeplejersken. Når vi kigger på billederne, beder vi hjemmesygeplejersken mærke efter bestemte steder ved fodsåret og forklarer, hvad vi er interesserede i at undersøge her. Ved at bruge telemedicin kan vi være med til at opkvalifi cere hjemmesygeplejersker, hvilket vi ser som en stor fordel,” siger Niels Ejskjær.

Borgeren er også aktivt med i videokonsultationen og får på denne måde også større viden om sårbehandlingen.

”Ved videokonsultationen er dialog afgørende for, at den rette viden går begge veje. Vi deler derfor vores tanker og viden med både hjemmesygeplejersken og borgeren,” supplerer Lone Vesterskov.

 

Behandling i eget hjem

Da konsultationen ved telemedicin foregår i borgerens eget hjem, slipper borgeren for at bruge en hel eller halv dag på at besøge Århus Sygehus. Ifølge Lone Vesterskov er det en stor fordel.

”Det er en stor lettelse for borgere, at de kan blive i deres eget hjem. Førhen skulle de til konsultation på afdelingen. Det kunne sagtens være både hårdt og tidskrævende. For det første skulle de herind, og for det andet kunne der være ventetid på afdelingen,” fortæller Lone Vesterskov.

Niels Ejskjær tilføjer, at konsultationen i eget hjem også giver den fordel, at det er muligt at foretage fl ere observationer. For eksempel fodtøj eller en madras, der er for hård.

 

Fremtidens behandling

Både Lone Vesterskov og Niels Ejskjær ser telemedicin som fremtidens behandlingsmåde ved diabetiske fodsår, men de understreger også, at telemedicin udover god planlægning kræver meget høj billedkvalitet. Ifølge Niels Ejskjær gør den hurtige, teknologiske udvikling, at de tekniske udfordringer bliver mindre og mindre.