Del |

Konference om telemedicin og it-understøttet patient empowerment

Event Datoer: Friday, 1 November, 2013

Tilmelding skal ske senest den 20. september.

http://www.regionh.dk/topmenu/Nyt_Presse/Arrangementskalender/Arkiv/pilot_til_faelles+loesning.htm