Del |

Hvordan organiserer vi stordrift af telemedicin til kronisk syge? Aarhus

Event Datoer: Wednesday, 6 March, 2013

Telemedicin til kronisk syge bliver i stigende grad tænkt som et bidrag til at løse sundhedsvæsenets økonomiske og arbejdsmæssige udfordringer. Driften af telemedicinske løsninger i stor skala ses som væsentlig for at kunne indfri det fulde potentiale af telemedicin. Men hvad er de praktiske erfaringer, og hvad siger brugerne?

Tid og sted Onsdag 6. marts 2013 13.00 - 15.00

Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 1. sal
8000 Aarhus C

KORA bidrager til diskussionen af forventninger og begræsninger af telemedicin gennem et sammenlignende, etnografisk studie af teleløsninger til KOL-patienter i hjemmet og et innovationsprojekt til tværsektoriel hjemmebesøg med video hos ældre patienter.
Som led i den Nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin arbejdes der således med at indføre en national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering samt storskala-løsning til patienter med KOL i Region Nordjylland.

For at samle op på eksisterende erfaringer og bidrage til det videre arbejde, arrangerer KORA dette debatseminar, som tager udgangspunkt i to af KORA's projekter om telemedicin:En sammenligning af tre sygehuses telemedicinske tilbud til patienter med KOL (Hent rapport) af projektleder Stinne Aaløkke Ballegaard
Opfølgende hjemmebesøg med video - et telemedicinsk eksperiment til innovation af tværsektorielt samarbejde a f senior projektleder Helle Wentzer

På baggrund af viden fra projekterne vil vi på debatseminaret diskutere følgende spørgsmål:
Hvordan udvælger og matcher vi patienter til forskellige teknologiske og organisatoriske løsninger?
Kræver stordrift nyt samarbejde omkring patientforløb:
- mellem hospitalerne?
- med kommunerne?

Oplægsholdere
Projektleder Stinne Aaløkke Ballegaard, KORA
Senior projektleder Helle Wentzer, KORA

Panel
Lektor, læge Lars Kayser, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
Lektor Birthe Dinesen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU
Udviklingschef Kurt Pedersen, Herlev Hospital

Ordstyrer
Direktør Jan Rose Skaksen, KORA

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men tilmelding påkrævet. Tilmeld dig via linket nedenfor.

Tilmelding