Del |

Nyheder

I 2012 overgår projektet til drift og bliver en integreret del af arbejdsgangene på OUH.
Patienter inden for fem grupper skal i to år afprøve telemedicin, der kan måle deres sundhedstilstand og kommunikere med det lokale sygehus, uden at patienterne behøver forlade hjemmet.

Telemedicin og hurtige diagnoser skal afhjælpe problemet med patienter på gangene på Nykøbing F. Sygehus.
Omkring 2.000 patienter fordelt på fem patientgrupper skal deltage i den største demonstration af telemedicin nogensinde i Danmark. Patienterne bliver tilset via måleudstyr i deres egen stue.

Det danske firma IctalCare er på vej med en epilepsimåler, der kan give plejepersonale eller pårørende lynhurtig besked om et muligt epilepsianfald. Systemet skal nu testes uden for hospitalsmiljøet.

Antallet af besøgende på Dit digitale stop-program er mere end fordoblet, siden rygestopkampagnen ”Hver eneste cigaret skader dig” blev lanceret den 7. november 2011.
Digitalt rygestop hjælper flere og flere
For en uges tid siden afholdt Danske Regioner og RSI (Regionernes Sundheds-IT) en konference om regionernes fælles strategier for telemedicin og it-understøttet patient empowerment.
Foto: Hans Peder Graversen, afdelingschef, Kvalitet og Sundhedsdata, Region Midtjylland
Foto: Hans Peder Graversen, afdelingschef, Kvalitet og Sundhedsdata, Region Midtjylland

National Sundheds-it offentliggør 21.oktober det første udkast af en national strategi for telemedicin.

Videoer i ambulancer kan give bedre hjælp til akut syge eller ulykkesramte. Og måske hindre unødige indlæggelser.
Foto: Region Nordjylland