Del |

Nyheder

Patienter der udskrives til genoptræningsforløb fra Silkeborg Sygehus kan se frem til at lave øvelser foran en computerskærm derhjemme. Et nyt tiltag i kommunen udstyrer nemlig ved udskrivelse patienter med en computer med et kamera samt et genoptræningsprogram der guider patienterne igennem en række øvelser.

Hvordan håndterer man telemedicin og Patient Empowerment i sundhedsvæsenet, når man skal holde styr på op mod 4.000 kronikere?

Udvikling af nye sundhedstilbud kan i løbet af de kommende år betyde, at langt færre borgere behøver at blive indlagt på hospitalet. Udvikling af nye sundhedstilbud kan i løbet af de kommende år betyde, at langt færre borgere behøver at blive indlagt på hospitalet. Udvikling af nye sundhedstilbud kan i løbet af de kommende år betyde, at langt færre borgere behøver at blive indlagt på hospitalet.

I januar blev det første hold diplomingeniører i sundhedsteknologi udklækket fra Aarhus Universitet. De skal være med til at skabe en teknologibaseret sundhedssektor, og efterspørgslen på deres kompetencer er stor.

Danske ældre er bedre end andre landes ældre til at bruge internettet - det viser tal fra EU's statistiske kontor Eurostat.
Illustration: SeniorCorner.com
Danske ældre er god til IT

Øen Langeland danner baggrund for et ambitiøst hjertestarterprojekt, hvor avanceret GPS-teknologi anvendes til kun at alarmere de nærmeste reddere i tilfælde af person falder om med hjertestop.
Illustration: FirstAED.dk

I lighed med andre former for patientbehandling gælder det at anvende evidensbaserede teknologier. Evalueringsverktøjet MAST hjælper med at styrke tankegangen indenfor telemedicin.

Patienterne skal involveres mere i deres egen behandling - ikke for samfundsøkonomiens skyld, men først og fremmest fordi det letter deres hverdag og forbedrer deres behandling, lyder det fra regionsrådsmedlemmerne
Den "empowered patient" kan bidrage til at øge patientsikkerhed og kvalitet ude i de Danske regioner
Illustration: Quickdoctors.com (ikke endel af originale artikel)

Ingeniørforeningen fremlægger i dag en vision for fremtidens sundhedssektor samt eksperternes vurdering af, hvilke teknologier der bør satses på