Del |

Artikler

Står store aktører som KMD og CSC i vejen for nye aktører og nye løsninger inden for sundhedsområdet?

Danske Patienter er klar med nye anbefalinger om brug og implementering af telemedicin.

To oversigtsartikler om telemedicinsk KOL-behandling præsenteres i Ugeskrift for Læger.

To ingeniørstuderende på Aarhus Universitet udvikler sensorsystem der øger pålideligheden for telemedicinske hjemmemålinger.  

Sammen med bl.a. Microsoft, Teknologisk Institut, Invio og Virtual Lab igangsætter Silkeborg kommune 1. april et helt nyt virtuelt genoptræningsprojekt.

Patientkuffert nomineret i kategorien velfærdsteknologi -Digitaliseringsprisen 2012 

Region Nordjylland har skudt projektet TeleCare Nord i gang.

Kommunerne Lemvig, Struer og Holstebro satser på telemedicin sammen med Region Midtjylland og får 10 mio. i støtte fra staten. 

De nye ingeniører fra Aarhus Universitet kan forstå sundhedsfaglige problemstillinger og tænke helhedsorienteret omkring teknologisk udvikling på brugernes præmisser.

Dansk Erhverv opfordrer sundhedspolitikkere og myndigheder til at udnytte de ældres digitale evner.

Flere eksisterende smartphone-apps tilbyder mulighed for at se nærmeste hjertestarter. Men på Langeland er de gået skridtet videre og lokale kræfter er gået sammen om at udvikle et mere intelligent hjertestarterkoncept - kaldet FirstAED.

Det internationale forskerhold med Kristian Kidholm (OUH) i spidsen, har publiceret den første videnskabelige artikel om det telemedicinske evalueringsverktøj - MAST.

Det er først og fremmest regionerne, dernæst patienterne, der har ansvaret for at involvere danskerne mest muligt i deres sundhed. Også før de bliver syge og får brug for lægehjælp.

Fremtidens sundhedsvæsen kræver teknologisk sammenhæng mener ingeniørforeningens eksperter i et nyt visionsoplæg.  

Tolkebistand med video bliver en integreret del af arbejdsgangene på OUH.

De kommende år vil bringe endnu mere omtænkning af sundhedsvæsenets sektorer og flere nye opgaver til syge-plejerskerne.

Fire hospitaler i Region Hovedstaden og Midtjylland sætter efter nytår gang i det hidtil største telemedicinske projekt, hvor sygehusansatte skal overvåge sundhedstilstanden hos op mod 2.000 patienter.

Løsningsmulighederne drejer sig blandt andet om en udbygning af den såkaldte telemedicin.

Regeringen sætter nu gang i Danmarkshistoriens største satsning på telemedicin. Omkring 2.000 patienter fordelt på fem grupper vil få målt deres sundhedstilstand i eget hjem.

Den danskudviklede epilepsi alarmen giver besked om et begyndende tonisk eller tonisk-klonisk anfald til en modtager eller mobiltelefon samt position.

Dit digitale stop-program er et af flere gratis tilbud, der lanceres i kampagnen og er en hjælp til personer, der gerne vil holde op med at ryge.

Hans Peder Graversen's blog kommentar fra Danske Regioner og RSI konference om regionernes fælles strategier for telemedicin og it-understøttet patient empowerment.

Første udkast til national strategi for telemedicin 2012-2015 foreligger.

Region Nordjylland installerer videokameraer i 10 ambulancer og en akutlægebil